SFS 2011:138 Förordning om upphävande av förordningen (2009:90) om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik

110138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2009:90) om
statsbidrag för insatser inom matematik,
naturvetenskap, teknik samt informations- och
kommunikationsteknik;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:90) om statsbidrag för

insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och
kommunikationsteknik ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:138

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011