SFS 2011:165 Förordning om ändring i förordningen (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande

110165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:892) om
europeiskt betalningsföreläggande;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2008:892) om europeiskt

betalningsföreläggande ska ha följande lydelse.

6 §

Ett föreläggande enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1896/2006 om

införande av ett europeiskt betalningsföreläggande ska innehålla information
om förenklad delgivning enligt 11 § tredje stycket lagen (2008:879) om
europeiskt betalningsföreläggande.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:165

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011