SFS 2011:184 Förordning om ändring i förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

110184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:279) med
instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan;

utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2009:279) med instruktion

för Myndigheten för yrkeshögskolan ska upphöra att gälla vid utgången av
april 2011.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:184

Utkom från trycket
den 15 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011