SFS 2011:1101 Lag om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

111101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:944) om �ndring i lagen <br/>(2009:1326) om �ndring i milj�balken;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 oktober 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 16 kap. 2 � milj�balken i st�llet f�r</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">dess lydelse enligt lagen (2010:944) om �ndring i lagen (2009:1326) om<br/>�ndring i n�mnda balk ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10"> Tillst�nd, godk�nnande eller dispens enligt balken eller enligt f�re-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">skrifter meddelade med st�d av balken, f�r l�mnas f�r begr�nsad tid. Reg-<br/>eringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om s�dan tidsbegr�nsning. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd, godk�nnande eller dispens enligt balken eller enligt f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">meddelade med st�d av balken, f�r f�renas med villkor.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid �ndring av en milj�farlig verksamhet f�r tillst�ndet begr�nsas till att</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">enbart avse �ndringen (�ndringstillst�nd).</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om utsl�pp av koldioxid, dikv�veoxid eller perfluorkolv�ten som</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">inneb�r att en verksamhet omfattas av tillst�ndsplikt enligt lagen<br/>(2004:1199) om handel med utsl�ppsr�tter, f�r det inte beslutas villkor om<br/>begr�nsning av utsl�ppen eller villkor som genom att reglera anv�nd m�ngd<br/>fossilt br�nsle syftar till en begr�nsning av koldioxidutsl�pp. Detta g�ller<br/>inte villkor som i fr�ga om dikv�veoxid eller perfluorkolv�ten beh�vs f�r att<br/>hindra betydande lokala f�roreningar.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om vilka m�l som �r ans�kningsm�l finns i 21 kap. 1 a �</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">och best�mmelser om vad en ans�kan i ett ans�kningsm�l ska inneh�lla<br/>finns i 22 kap. 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA EK</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:1101</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 november 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:944) om �ndring i lagen
(2009:1326) om �ndring i milj�balken;

utf�rdad den 27 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 16 kap. 2 � milj�balken i st�llet f�r

dess lydelse enligt lagen (2010:944) om �ndring i lagen (2009:1326) om
�ndring i n�mnda balk ska ha f�ljande lydelse.

16 kap.

2 �

Tillst�nd, godk�nnande eller dispens enligt balken eller enligt f�re-

skrifter meddelade med st�d av balken, f�r l�mnas f�r begr�nsad tid. Reg-
eringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om s�dan tidsbegr�nsning.

Tillst�nd, godk�nnande eller dispens enligt balken eller enligt f�reskrifter

meddelade med st�d av balken, f�r f�renas med villkor.

Vid �ndring av en milj�farlig verksamhet f�r tillst�ndet begr�nsas till att

enbart avse �ndringen (�ndringstillst�nd).

I fr�ga om utsl�pp av koldioxid, dikv�veoxid eller perfluorkolv�ten som

inneb�r att en verksamhet omfattas av tillst�ndsplikt enligt lagen
(2004:1199) om handel med utsl�ppsr�tter, f�r det inte beslutas villkor om
begr�nsning av utsl�ppen eller villkor som genom att reglera anv�nd m�ngd
fossilt br�nsle syftar till en begr�nsning av koldioxidutsl�pp. Detta g�ller
inte villkor som i fr�ga om dikv�veoxid eller perfluorkolv�ten beh�vs f�r att
hindra betydande lokala f�roreningar.

Best�mmelser om vilka m�l som �r ans�kningsm�l finns i 21 kap. 1 a �

och best�mmelser om vad en ans�kan i ett ans�kningsm�l ska inneh�lla
finns i 22 kap. 1 �.

P� regeringens v�gnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12.

SFS 2011:1101

Utkom fr�n trycket
den 8 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;