SFS 2011:1104 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

111104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.