SFS 2011:1104 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

111104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1237) om
timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet;

utfärdad den 3 november 2011.

Regeringen förskriver att 2 § förordningen (2009:1237) om timkostnads-

norm inom rättshjälpsområdet ska ha följande lydelse.

2 §

1

Timkostnadsnormen för den som innehar F-skattsedel är 1 205 kr

exklusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte innehar F-skattsedel är 917 kr

exklusive mervärdesskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1186.

SFS 2011:1104

Utkom från trycket
den 15 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011