SFS 2011:1106 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

111106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringskassans föreskrifter om procenttal
för ändring av vissa underhållsbidrag

1;

beslutade den 28 oktober 2011.

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321)

om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med
2 procent från och med den 1 februari 2012.

FÖRSÄKRINGSKASSAN

DAN ELIASSON

Eva Nordqvist Joakim Jarnryd

1 Senaste författning i ämnet 2010:1180.

SFS 2011:1106

Utkom från trycket
den 15 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011