SFS 2011:1111 Lag om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

111111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.