SFS 2011:1113 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

111113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.