SFS 2011:1114 Förordning om ändring i förordningen (2007:748) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

111114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:748) om <br/>utredningar avseende barn som har avlidit i <br/>anledning av brott m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2007:748) om ut-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">redningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. samt 1, 3<br/>och 6 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>F�rordning om utredningar avseende vissa d�dsfall</b></p> <p style="position:absolute;top:428px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:428px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Utredningar enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft10">d�dsfall bedrivs av Socialstyrelsen (utredningsmyndigheten).</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:481px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Utredningsmyndigheten f�r beg�ra att Regeringskansliet (Utrikesde-</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft18">partementet) l�mnar hj�lp med att skaffa upplysningar som �r av betydelse<br/>f�r en utredning enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa<br/>d�dsfall.</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Redog�relser f�r uppgifter som har h�mtats in fr�n personer som vistas ut-</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft18">omlands och f�r andra �tg�rder som har vidtagits med anledning av utred-<br/>ningsmyndighetens beg�ran ska snarast s�ndas till utredningsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Rapporten ska inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. en redog�relse f�r verksamhetens omfattning, <br/>2. vilka slutsatser som utredningsverksamheten givit upphov till, samt <br/>3. eventuella f�rslag till �tg�rder som f�rebygger att barn far illa eller</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft18">kvinnor och m�n uts�tts f�r v�ld eller andra �vergrepp av n�rst�ende eller ti-<br/>digare n�rst�ende personer. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Rapporten ska utformas p� ett s�dant s�tt att den inte ger upphov till f�r-</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft18">modan om skuld eller ansvar i samband med ett d�dsfall och inte heller till<br/>att personer som f�rekommer i utredningsmaterialet kan identifieras.</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2011:1114</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 november 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:748) om
utredningar avseende barn som har avlidit i
anledning av brott m.m.;

utf�rdad den 10 november 2011.

Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2007:748) om ut-

redningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. samt 1, 3
och 6 �� ska ha f�ljande lydelse.

F�rordning om utredningar avseende vissa d�dsfall

1 �

Utredningar enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa

d�dsfall bedrivs av Socialstyrelsen (utredningsmyndigheten).

3 �

Utredningsmyndigheten f�r beg�ra att Regeringskansliet (Utrikesde-

partementet) l�mnar hj�lp med att skaffa upplysningar som �r av betydelse
f�r en utredning enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa
d�dsfall.

Redog�relser f�r uppgifter som har h�mtats in fr�n personer som vistas ut-

omlands och f�r andra �tg�rder som har vidtagits med anledning av utred-
ningsmyndighetens beg�ran ska snarast s�ndas till utredningsmyndigheten.

6 �

Rapporten ska inneh�lla

1. en redog�relse f�r verksamhetens omfattning,
2. vilka slutsatser som utredningsverksamheten givit upphov till, samt
3. eventuella f�rslag till �tg�rder som f�rebygger att barn far illa eller

kvinnor och m�n uts�tts f�r v�ld eller andra �vergrepp av n�rst�ende eller ti-
digare n�rst�ende personer.

Rapporten ska utformas p� ett s�dant s�tt att den inte ger upphov till f�r-

modan om skuld eller ansvar i samband med ett d�dsfall och inte heller till
att personer som f�rekommer i utredningsmaterialet kan identifieras.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1114

Utkom fr�n trycket
den 22 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;