SFS 2011:1116 Förordning om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

111116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1992:986) om statlig <br/>bostadsbyggnadssubvention;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 15 a � f�rordningen (1992:986) om statlig bo-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">stadsbyggnadssubvention ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>15 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft10">Bidragstiden delas in i fem�rsperioder. Den f�rsta fem�rsperioden</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">r�knas fr�n och med den dag d� bidragstiden b�rjar i �rendet enligt 15 � f�r-<br/>sta stycket. Den kan dock p� beg�ran av bidragstagaren senarel�ggas enligt<br/>15 b �. Under varje fem�rsperiod ber�knas bidraget efter den subven-<br/>tionsr�nta som enligt Boverkets f�reskrifter g�ller vid ing�ngen av fem�rs-<br/>perioden </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r s�dana fem�rsperioder som inleds efter den 30 september 2011 ska bi-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">draget dock ber�knas efter den subventionsr�nta som g�llde den 30 septem-<br/>ber 2011.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012 men till�mpas f�r tid</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�n och med den 1 oktober 2011.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEFAN ATTEFALL</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2006:1586.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:1116</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 november 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention;

utf�rdad den 10 november 2011.

Regeringen f�reskriver att 15 a � f�rordningen (1992:986) om statlig bo-

stadsbyggnadssubvention ska ha f�ljande lydelse.

15 a �

1

Bidragstiden delas in i fem�rsperioder. Den f�rsta fem�rsperioden

r�knas fr�n och med den dag d� bidragstiden b�rjar i �rendet enligt 15 � f�r-
sta stycket. Den kan dock p� beg�ran av bidragstagaren senarel�ggas enligt
15 b �. Under varje fem�rsperiod ber�knas bidraget efter den subven-
tionsr�nta som enligt Boverkets f�reskrifter g�ller vid ing�ngen av fem�rs-
perioden

F�r s�dana fem�rsperioder som inleds efter den 30 september 2011 ska bi-

draget dock ber�knas efter den subventionsr�nta som g�llde den 30 septem-
ber 2011.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012 men till�mpas f�r tid

fr�n och med den 1 oktober 2011.

P� regeringens v�gnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1586.

SFS 2011:1116

Utkom fr�n trycket
den 22 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;