SFS 2011:1117 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

111117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GIBMMK+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:8px;line-height:20px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:22px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;font-family:GIBMMK+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:7px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft27{font-size:12px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:GIBMMK+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft34{font-size:8px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft74{font-size:8px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft75{font-size:14px;font-family:GIBMMK+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft76{font-size:7px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft77{font-size:12px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft78{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft83{font-size:8px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft84{font-size:7px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft85{font-size:12px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft86{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft93{font-size:8px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;font-family:GIBMMK+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft95{font-size:7px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft96{font-size:12px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft97{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:8px;font-family:GIBMML+TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>F�rordning<br/>om �ndring i j�rnv�gsf�rordningen (2004:526);</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om j�rnv�gsf�rordningen (2004:526)2<br/><i>dels </i>att 4 kap. 3 � samt 6 kap. 1 a och 8 b �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels </i>att rubrikerna n�rmast f�re 2 kap. 14 b �, 6 kap. 1 a och 8 b �� ska ut-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">g�,<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att nuvarande 2 kap. 14 a � ska betecknas 2 kap. 14 c � och nuvarande</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">2 kap. 16 och 17 �� ska betecknas 2 kap. 26 och 27 ��,</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 1 kap. 3 �, 2 kap. 1, 4, 5, 11, 13, 14 b, 14 c och 26 ��, 6 kap. 37,</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">9, 10 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att rubrikerna n�rmast f�re 2 kap. 14 a och 16 �� ska s�ttas n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 2 kap. 14 c respektive 2 kap. 26 �, </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras fjorton nya paragrafer, 2 kap. 8 a, 14</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">a, 14 d samt 1625 �� och 6 kap. 10 a �, samt n�rmast f�re 2 kap. 14 a,<br/>1623 och 25 ��, nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">De beteckningar som anv�nds i denna f�rordning har samma bety-</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">delse som i j�rnv�gslagen (2004:519). D�rut�ver betyder </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>anm�lt organ:</i> organ som anm�lts enligt lagen (2011:791) om ackredite-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">ring och teknisk kontroll f�r att bed�ma �verensst�mmelse och l�mplighet<br/>hos komponenter som �r n�dv�ndiga f�r driftskompatibilitet och delsystem,</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>europeisk specifikation:</i> s�dan gemensam teknisk specifikation, s�dant eu-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">ropeiskt tekniskt godk�nnande eller s�dan nationell standard som genomf�r<br/>europeisk standard som anges i artikel 1.812 i r�dets direktiv 93/38/EEG av</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">driftskompatibiliteten hos j�rnv�gssystemet inom gemenskapen (EUT L 191, 18.7.</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">2008, s. 1, Celex 32008L0057), senast �ndrat genom kommissionens direktiv 2011/18/</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">EU av den 1 mars 2011 om �ndring av bilagorna II, V och VI till Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">och r�dets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos j�rnv�gssystemet inom</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">gemenskapen (EUT L 57, 2.3.2011, s. 21, Celex 32011L0018), kommissionens direk-</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">tiv 2009/131/EG av den 16 oktober 2009 om �ndring av bilaga VII till Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">mentets och r�dets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">j�rnv�gssystemet i gemenskapen (EUT L 273, 17.10. 2009, s. 12, Celex</p> <p style="position:absolute;top:958px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">32009L00131) och Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/110/EG av den 16</p> <p style="position:absolute;top:971px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">december 2008 om �ndring av direktiv 2004/49/EG om s�kerhet p� gemenskapens</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">j�rnv�gar (j�rnv�gss�kerhetsdirektivet) (EUT L 345, 23.12.2008, s. 62, Celex</p> <p style="position:absolute;top:997px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">32008L0110). </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">2 F�rordningen omtryckt 2007:453.</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">Senaste lydelse av 6 kap. 8 b � 2010:149.</p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">3 Senaste lydelse 2011:827.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>SFS 2011:1117<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 22 november 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1117</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsf�rfarandet f�r enheter<br/>som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunika-<br/>tionssektorerna,</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>transeuropeiska j�rnv�gssystemet:</i> de transeuropeiska j�rnv�gssystemen</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r konventionell trafik och f�r h�ghastighetstrafik,</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r h�ghastighetstrafik:</i> det j�rnv�gs-</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">system som beskrivs i bilaga I punkt 2 till Europaparlamentets och r�dets di-<br/>rektiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos j�rn-<br/>v�gssystemet inom gemenskapen (omarbetning) och som omfattar den j�rn-<br/>v�gsinfrastruktur som avses i artikel 10.2 i Europaparlamentets och r�dets<br/>beslut nr 1692/96/EG av den 23 juni 1996 om gemenskapens riktlinjer f�r<br/>utbyggnad av det transeuropeiska transportn�tet,</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r konventionell trafik:</i> det j�rnv�gs-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">system som beskrivs i bilaga I punkt 1 till direktiv 2008/57/EG och som om-<br/>fattar den j�rnv�gsinfrastruktur som avses i artikel 10.3 i Europaparlamen-<br/>tets och r�dets beslut nr 1692/96/EG,</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>v�sentliga krav:</i> de krav som beskrivs i bilaga III till direktiv 2008/57/EG</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">om driftskompatibiliteten hos j�rnv�gssystemet inom gemenskapen. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft24">4</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Transportstyrelsen ska �vervaka j�rnv�gssystemens s�kerhet. Trans-</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">portstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om s�kerhet n�r det g�ller</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft28">1. materiels beskaffenhet,<br/>2. verksamheters organisation,<br/>3. kunskapskrav f�r anst�llda med arbetsuppgifter av betydelse f�r trafik-</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">s�kerheten,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. s�kerhetsstyrningssystem och verksamhetsut�vares �vriga s�kerhetsbe-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">st�mmelser som beh�vs f�r att trygga en s�ker verksamhet enligt 2 kap. 5 �<br/>andra stycket j�rnv�gslagen (2004:519),</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft28">5. s�kerhetsrapporter,<br/>6. trafiks�kerhet,<br/>7. rapportering av olyckor, olyckstillbud och andra h�ndelser med bety-</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">delse f�r s�kerheten ut�ver vad som anges i 2 kap. 6 � j�rnv�gslagen, samt</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft28">8. beredskapsplaner.<br/>Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">serna om s�kerhet i 2 kap. 15 a �� j�rnv�gslagen f�r verksamhet vid s�dana<br/>frist�ende j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � f�rsta stycket den lagen.<br/>Transportstyrelsen f�r �ven meddela f�reskrifter om undantag fr�n best�m-<br/>melserna om s�kerhetsrapporter i 2 kap. 5 a � j�rnv�gslagen f�r verksamhe-<br/>ter vid s�dana j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � andra stycket den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ytterligare f�reskrifter om verksamhetsut�vares skyldighet att rapportera</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">olyckor och olyckstillbud finns i f�rordningen (1990:717) om unders�kning<br/>av olyckor. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:959px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft24">5</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 514 �� och 15 � f�rsta stycket g�ller endast</p> <p style="position:absolute;top:977px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">delsystem och komponenter som projekterats, byggts, byggts om eller mo-</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">4 Senaste lydelse 2008:1287.</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">5 Senaste lydelse 2007:453.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:1117</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">derniserats efter utg�ngen av juni 2004. Best�mmelserna g�ller dock i till-<br/>l�mpliga delar �ven delsystem och komponenter som har tagits i bruk dess-<br/>f�rinnan men efter den 1 januari 2001, om de ing�r i det transeuropeiska<br/>j�rnv�gssystemet f�r h�ghastighetstrafik.</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna i 514, 14 b och 14 c �� samt 15 � f�rsta stycket g�ller</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">inte f�r museij�rnv�gsfordon eller f�r j�rnv�gsfordon och j�rnv�gsinfra-<br/>struktur vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � f�rsta<br/>stycket j�rnv�gslagen (2004:519). </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:323px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft34">6</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om specifikationer som</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">svarar mot kraven i de tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet som<br/>offentliggjorts av Europeiska kommissionen i Europeiska unionens officiella<br/>tidning. S�dana f�reskrifter f�r inneh�lla krav p� att en bed�mning enligt<br/>2 kap. 10 � j�rnv�gslagen (2004:519) ska utf�ras av ett organ som anm�lts<br/>f�r detta �ndam�l enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kon-<br/>troll. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om tekniska standarder och</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">specifikationer som ska till�mpas i avvaktan p� att tekniska specifikationer<br/>f�r driftskompatibilitet offentliggjorts enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om �vriga villkor f�r projekte-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">ring, byggnation, ombyggnation, modernisering, drift, underh�ll och bru-<br/>kande av j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">S�dana f�reskrifter om tekniska standarder och specifikationer som</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">avses i 5 � andra stycket och som �r avsedda f�r j�rnv�gsfordon, ska omfatta<br/>de parametrar som anges i bilaga VII till direktiv 2008/57/EG, senast �ndrad<br/>genom direktiv 2009/131/EG. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft37">Transportstyrelsen ska dela in de f�reskrifter som avses i f�rsta stycket i <br/>a) internationella normer och nationella f�reskrifter som i fr�ga om j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">v�gss�kerhet anses likv�rdiga med andra medlemsstaters nationella f�re-<br/>skrifter,</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft37">b) f�reskrifter som inte omfattas av a eller c, och<br/>c) f�reskrifter som g�ller de tekniska egenskaperna hos infrastrukturen</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">och som �r n�dv�ndiga f�r att garantera en s�ker och driftskompatibel an-<br/>v�ndning av det ber�rda j�rnv�gsn�tet. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:800px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft34">7</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Transportstyrelsen f�r, n�r det g�ller delsystem som ing�r i det trans-</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">europeiska j�rnv�gssystemet, besluta att inte till�mpa en s�dan teknisk speci-<br/>fikation f�r driftskompatibilitet som avses i 5 � f�rsta stycket endast f�r pro-<br/>jekt som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. en ny linje, modernisering eller ombyggnad av en befintlig linje om</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">projektet �r l�ngt framskridet eller ett avtal om ett s�dant projekt h�ller p� att<br/>genomf�ras n�r den tekniska specifikationen f�r driftskompatibilitet offent-<br/>ligg�rs i Europeiska unionens officiella tidning,</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. modernisering eller ombyggnad av en befintlig linje om lastprofilen,</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">sp�rvidden, sp�ravst�ndet eller den elektriska sp�nningen i till�mpliga tek-</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">6 Senaste lydelse 2008:1287.</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">7 Senaste lydelse 2008:1287.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:1117</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">niska specifikationer f�r driftskompatibilitet �r inkompatibla med vad som<br/>g�ller f�r den befintliga linjen,</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">3. modernisering, utvidgning eller ombyggnad av en befintlig linje om an-</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">v�ndningen av till�mpliga tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet<br/>hotar projektets l�nsamhet eller driftskompatibiliteten hos det svenska j�rn-<br/>v�gssystemet, eller</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">4. att snabbt �teruppr�tta j�rnv�gsf�rbindelserna efter en olycka eller en</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">naturkatastrof och till�mpliga tekniska specifikationer f�r driftskompatibili-<br/>tet d� inte kan anv�ndas av tekniska eller ekonomiska sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:341px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft43">8</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft40">Innan Transportstyrelsen beslutar om undantag enligt 11 � ska styrel-</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">sen anm�la ett utkast till ett s�dant beslut till Europeiska kommissionen. An-<br/>m�lan ska l�mnas in p� ett s�dant s�tt och inneh�lla ett underlag med s�dana<br/>uppgifter som anges i bilaga IX till direktiv 2008/57/EG.</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Godk�nnande av delsystem</b></p> <p style="position:absolute;top:467px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>14 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:464px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft40">Inf�r en pr�vning enligt 2 kap. 13 � j�rnv�gslagen (2004:519) ska</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">s�kanden ge in handlingar som styrker teknisk kompatibilitet och s�ker inte-<br/>grering i j�rnv�gssystemet. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>14 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:533px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft43">9</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett delsystem som inte alls eller endast till viss del omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">krav p� tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet och som har god-<br/>k�nts f�r att tas i bruk i en annan stat inom EES eller i Schweiz ska godk�n-<br/>nas enligt 2 kap. 13 � j�rnv�gslagen (2004:519), om s�kanden visar upp do-<br/>kumentation som styrker att delsystemet </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. uppfyller de v�sentliga krav som anges i bilaga III till direktiv 2008/57/</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">EG, </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. �r tekniskt kompatibelt med det j�rnv�gssystem det ska integreras i, </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">och </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">3. kan anv�ndas p� ett f�r j�rnv�gss�kerheten betryggande s�tt i j�rnv�gs-</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">systemet. </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om vilka uppgifter och hand-</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">lingar som ska ges in samt om det kr�vs tester f�r att styrelsen ska kunna<br/>pr�va ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>14 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:798px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft43">10</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft40">Om det enligt 2 kap. 13 a � j�rnv�gslagen (2004:519) kr�vs ett</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">nytt godk�nnande av ett delsystem som moderniseras eller byggs om, ska<br/>Transportstyrelsen besluta i vilken utstr�ckning s�dana specifikationer f�r<br/>driftskompatibilitet som avses i 5 � f�rsta stycket ska till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Om Transportstyrelsen beslutar att s�dana specifikationer som avses i 5 �</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">f�rsta stycket inte ska till�mpas, ska styrelsen anm�la detta till Europeiska<br/>kommissionen. Anm�lan ska inneh�lla ett underlag med uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">1. sk�let f�r att specifikationerna inte till�mpas fullt ut, <br/>2. vilka tekniska krav styrelsen i st�llet st�ller p� delsystemet, och <br/>3. det organ som ansvarar f�r EG-kontrollen av delsystemet. </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">8 Senaste lydelse 2008:1287.</p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">9 Senaste lydelse 2008:1287.</p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">10 Senaste lydelse 2008:1287.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2011:1117</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>14 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">Transportstyrelsen ska meddela beslut om nytt godk�nnande att ta</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">ett delsystem i bruk enligt 2 kap. 13 a � j�rnv�gslagen (2004:519) s� snart<br/>som m�jligt, dock senast fyra m�nader efter det att en fullst�ndig ans�kan<br/>getts in till styrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Kompletterande godk�nnande av j�rnv�gsfordon </b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>N�r det kr�vs ett kompletterande godk�nnande</i></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:321px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r j�rnv�gsfordon som har godk�nts f�r att tas i bruk av beh�rig</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">instans i en annan stat inom EES eller i Schweiz kr�vs ett kompletterande<br/>godk�nnande enligt 17 eller 19 � innan fordonet f�r tas i bruk p� svenska<br/>j�rnv�gsn�t. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett kompletterande godk�nnande beh�vs dock inte f�r j�rnv�gsfordon</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">som godk�nts f�r att tas i bruk i en annan stat inom EES eller i Schweiz och<br/>som </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">1. helt �verensst�mmer med till�mpliga tekniska specifikationer f�r drifts-</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">kompatibilitet enligt 2 kap. 8 � andra stycket j�rnv�gslagen (2004:519), och </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">2. ska anv�ndas enbart p� j�rnv�gsinfrastruktur som helt �verensst�mmer</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">med till�mpliga tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet enligt<br/>samma paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om ytterligare undantag fr�n</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">kravet p� kompletterande godk�nnande enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft55"><i>Kompletterande godk�nnande av fordon som �verensst�mmer med tekniska <br/>specifikationer f�r driftskompatibilitet</i></p> <p style="position:absolute;top:640px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:637px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett j�rnv�gsfordon som �verensst�mmer med till�mpliga tekniska</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">specifikationer f�r driftskompatibilitet, dock utan att uppfylla f�ruts�ttning-<br/>arna f�r undantag fr�n kravet p� kompletterande godk�nnande enligt 16 �<br/>andra stycket eller enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av 16 �<br/>tredje stycket, ska godk�nnas f�r att tas i bruk p� svenska j�rnv�gsn�t enligt<br/>2 kap. 13 � j�rnv�gslagen (2004:519), om s�kanden visar att fordonet </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">1. har godk�nts f�r att tas i bruk av beh�rig instans i en annan stat inom</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">EES eller i Schweiz, och</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">2. fungerar tekniskt och funktionellt med den j�rnv�gsinfrastruktur fordo-</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">net ska anv�ndas p� n�r det g�ller klimatf�rh�llanden, kraftf�rs�rjning, sig-<br/>nalering, trafikledning, sp�rvidd, infrastrukturprofil, h�gsta till�tna axellast<br/>och andra begr�nsningar i infrastrukturen. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r att fordonet ska godk�nnas enligt f�rsta stycket kr�vs ocks� att s�kan-</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">den visar upp det tekniska underlaget f�r EG-kontrollf�rklaringen och, f�r<br/>fordon som �r utrustade med dataregistreringsutrustning, det tekniska under-<br/>laget f�r f�rfarandet f�r insamling av uppgifter, samt registerutdrag om un-<br/>derh�llshistorik och om eventuella tekniska �ndringar som gjorts efter god-<br/>k�nnandet enligt f�rsta stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om vilka uppgifter och hand-</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">lingar som ska ges in samt i vilka fall det kr�vs provk�rning av fordonet f�r<br/>att styrelsen ska kunna pr�va ans�kan enligt f�rsta stycket. </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2011:1117</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><i>Tidsfrister f�r Transportstyrelsens pr�vning av ett kompletterande <br/>godk�nnande enligt 17 �</i></p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:208px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">Beslut om kompletterande godk�nnande att ta j�rnv�gsfordon i bruk</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">enligt 17 � ska fattas av Transportstyrelsen s� snart som m�jligt, dock senast </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">1. tv� m�nader efter det att den tekniska dokumentationen enligt 17 � har</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">l�mnats in, eller </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">2. en m�nad efter det att kompletterande upplysningar eller resultat av</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">prover som styrelsen har beg�rt har l�mnats in. </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Om Transportstyrelsen inte har fattat ett beslut inom de tidsfrister som</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">anges i f�rsta stycket, ska fordonet enligt 2 kap. 19 � andra stycket j�rn-<br/>v�gslagen (2004:519) anses godk�nt f�r att tas i bruk.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><i>Kompletterande godk�nnande av fordon som inte �verensst�mmer med <br/>tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet</i></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:436px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">Ett j�rnv�gsfordon som inte, eller endast till viss del, �verensst�mmer</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">med krav p� tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet ska godk�nnas<br/>enligt 2 kap. 13 � j�rnv�gslagen (2004:519) om s�kanden visar att fordonet</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">1. har godk�nts f�r att tas i bruk i en annan stat inom EES eller Schweiz</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">och uppfyller g�llande s�kerhetsbest�mmelser, och</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">2. fungerar tekniskt och funktionellt med den j�rnv�gsinfrastruktur fordo-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">net ska anv�ndas p� n�r det g�ller klimatf�rh�llanden, kraftf�rs�rjning, sig-<br/>nalering, trafikledning, sp�rvidd, infrastrukturprofil, h�gsta till�tna axellast<br/>och andra begr�nsningar i infrastrukturen. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r att fordonet ska godk�nnas enligt f�rsta stycket kr�vs ocks� att s�kan-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">den visar upp </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft65">1. tekniska data, underh�llsprogram och s�rskilda driftsegenskaper, och <br/>2. registerutdrag som utvisar fordonets driftshistoria, underh�llshistorik</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">och tekniska �ndringar som gjorts efter godk�nnandet enligt f�rsta stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Transportstyrelsen ska godta de handlingar som avses i f�rsta stycket 1</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">och andra stycket 1, om det inte finns en betydande s�kerhetsrisk. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">N�r det g�ller f�rsta stycket 2 och andra stycket 2 f�r Transportstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">beg�ra </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft65">1. ytterligare information,<br/>2. tester som visar att fordonet �r kompatibelt med j�rnv�gsinfrastruktu-</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">ren, och</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">3. att riskhantering genomf�rs enligt kommissionens f�rordning (EG) nr</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">352/2009 f�r att s�kerst�lla att krav i nationella tekniska specifikationer �r<br/>uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om vilka uppgifter och hand-</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">lingar som ska ges in samt i vilka fall det kr�vs provk�rning av fordonet f�r<br/>att styrelsen ska kunna pr�va ans�kan enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><i>Tidsfrister f�r Transportstyrelsens pr�vning av ett kompletterande <br/>godk�nnande enligt 19 �</i></p> <p style="position:absolute;top:985px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:982px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">Beslut om kompletterande godk�nnande att ta j�rnv�gsfordon i bruk</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">enligt 19 � ska fattas av Transportstyrelsen s� snart som m�jligt, dock senast </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2011:1117</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">1. fyra m�nader efter det att den tekniska dokumentationen enligt 19 � har</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">l�mnats in, eller </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">2. tv� m�nader efter det att upplysningar eller resultat av prover som sty-</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">relsen har beg�rt har l�mnats in.</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Om Transportstyrelsen inte har fattat ett beslut inom de tidsfrister som</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft78">anges i f�rsta stycket, ska fordonet enligt 2 kap. 19 � andra stycket j�rn-<br/>v�gslagen (2004:519) anses godk�nt f�r att tas i bruk. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>Klassificering av nationella best�mmelser</i></p> <p style="position:absolute;top:343px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:340px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft70">I syfte att underl�tta pr�vningsf�rfarandet vid kompletterande god-</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft78">k�nnanden av j�rnv�gsfordon som inte �verensst�mmer med tekniska speci-<br/>fikationer f�r driftskompatibilitet ska Transportstyrelsen klassificera de na-<br/>tionella best�mmelserna i enlighet med bilaga VII till direktiv 2008/57/EG.<br/> </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>Provk�rning av fordon</b></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:462px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft70">Om provk�rning kr�vs f�r att ett fordon ska kunna godk�nnas f�r att</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft78">tas i bruk, ska Trafikverket se till att s�dan provk�rning kan utf�ras inom tre<br/>m�nader efter det att f�rfr�gan kom in till Trafikverket. </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>Godk�nnande av fordonstyper</b></p> <p style="position:absolute;top:570px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:567px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft70">Transportstyrelsen ska underr�tta Europeiska j�rnv�gsbyr�n n�r ett</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft78">godk�nnande av en fordonstyp enligt 2 kap. 20 � f�rsta stycket j�rnv�gsla-<br/>gen (2004:519) beviljas, �ndras, tillf�lligt dras tillbaka eller �terkallas. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:637px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft70">Om en ans�kan om typgodk�nnande g�rs i flera l�nder samtidigt, ska</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft78">Transportstyrelsen samarbeta med motsvarande myndigheter i �vriga ber�r-<br/>da l�nder i syfte att underl�tta f�rfarandet. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>M�rkning av j�rnv�gsfordon</b></p> <p style="position:absolute;top:745px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:742px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft70">F�r fordon som �r godk�nda f�r att tas i bruk utan att ha tilldelats ett</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft78">europeiskt fordonsnummer, en innehavarbeteckning och en beteckning om<br/>driftskompatibilitet i enlighet med 2 kap. 22 � j�rnv�gslagen (2004:519), ska<br/>fordonsinnehavaren ans�ka om att fordonet ska tilldelas s�dana nummer och<br/>beteckningar hos Transportstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:847px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft74">11</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft70">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">1. godk�nnande av att ta delsystem i bruk enligt 2 kap. 13 � j�rnv�gslagen</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">(2004:519),</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">2. krav p� nytt godk�nnande av delsystem enligt 2 kap. 13 a � j�rnv�gsla-</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">gen,</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">3. godk�nnande av j�rnv�gsfordon och fordonstyper enligt 1517, 20 och</p> <p style="position:absolute;top:954px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft78">21 �� j�rnv�gslagen och om undantag fr�n krav p� godk�nnande samt om<br/>godk�nnande av en serie identiskt lika fordon,</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76">11 Senaste lydelse 2008:1287.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2011:1117</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">4. europeiska fordonsnummer, innehavarbeteckningar och beteckningar</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">om driftskompatibilitet enligt 2 kap. 22 � j�rnv�gslagen och om undantag<br/>fr�n kravet p� m�rkning enligt 2 kap. 22 � den lagen,</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">5. n�r fordon som vid denna f�rordnings ikrafttr�dande redan �r godk�nda</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">att tas i bruk enligt 2 kap. 13 � j�rnv�gslagen senast ska vara m�rkta med s�-<br/>dana nummer och beteckningar som avses i 4, och</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">6. underh�llsansvariga enheter enligt 2 kap. 23 och 24 �� j�rnv�gslagen</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">och om undantag fr�n krav p� s�dan enhet. </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft83">12</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft80">Om �garen till en j�rnv�gssp�ranl�ggning beg�r det, f�r Trafikverket</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">besluta att anl�ggningen eller del av den ska f�rvaltas av staten genom Tra-<br/>fikverket.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">Innan Trafikverket beslutar om s�dan f�rvaltning, ska verket h�ra ber�rda</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">l�nsstyrelser, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra sp�rinnehavare<br/>som ber�rs av beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:482px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft83">13</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft80">Trafikverkets underh�ll av del av j�rnv�gsn�t som f�rvaltas av staten</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">f�r upph�ra n�r trafiken �r av endast obetydlig omfattning. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">Innan Trafikverket beslutar om att underh�llet ska upph�ra, ska verket h�-</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">ra ber�rda l�nsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter<br/>och j�rnv�gsf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft83">14</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft80">Trafikverket f�r besluta att �teruppta underh�llet av del av j�rnv�gs-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">n�t som f�rvaltas av staten om det kan antas att trafik kommer att drivas p�<br/>j�rnv�garna i tillr�cklig omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">Innan Trafikverket beslutar om att underh�llet ska �terupptas, ska verket</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">h�ra ber�rda l�nsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter<br/>och j�rnv�gsf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft83">15</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft80">Trafikverket f�r besluta att del av j�rnv�gsn�t som f�rvaltas av staten</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">och som inte underh�lls ska l�ggas ner. Beslut om nedl�ggning f�r fattas<br/>f�rst tre �r efter beslutet om att Trafikverkets underh�ll ska upph�ra.</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">Innan Trafikverket beslutar om nedl�ggning, ska verket h�ra F�rsvars-</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">makten och �vriga ber�rda totalf�rsvarsmyndigheter, ber�rda regionala kol-<br/>lektivtrafikmyndigheter samt de j�rnv�gsf�retag som bedriver eller har be-<br/>drivit trafik p� den aktuella delen av j�rnv�gsn�tet under det senaste �ret. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:853px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft83">16</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft80">Om Trafikverket inte avser att underh�lla en del av j�rnv�gsn�t som</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">f�rvaltas av staten, f�r verket uppl�ta den delen med nyttjander�tt. Innan<br/>uppl�telse sker, ska Trafikverket h�ra ber�rda l�nsstyrelser, kommuner, re-<br/>gionala kollektivtrafikmyndigheter och j�rnv�gsf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">Som villkor f�r uppl�telsen ska g�lla att nyttjander�ttshavaren ska �verta</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">ansvaret f�r underh�llet av den uppl�tna delen och f�r de investeringar som</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">12 Senaste lydelse 2010:149.</p> <p style="position:absolute;top:994px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">13 Senaste lydelse 2010:149.</p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">14 Senaste lydelse 2010:149.</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">15 Senaste lydelse 2010:149.</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">16 Senaste lydelse 2010:149. </p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2011:1117</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft97">beh�vs f�r nyttjandet samt �verta ansvaret som j�rnv�gens innehavare enligt<br/>j�rnv�gstrafiklagen (1985:192).</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">F�r att utf�ra uppgifter som infrastrukturf�rvaltare kr�vs s�kerhetstill-</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">st�nd enligt 3 kap. 7 � j�rnv�gslagen (2004:519). </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:252px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft93">17</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft90">Det register �ver j�rnv�gsinfrastruktur som avses i 8 kap. 8 � j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft97">v�gslagen (2004:519) ska f�r varje delsystem, eller del av delsystem, inne-<br/>h�lla uppgifter om de viktigaste egenskaperna och deras �verensst�mmelse<br/>med de egenskaper som f�reskrivs i de tekniska specifikationer f�r drifts-<br/>kompatibilitet som avses i 2 kap. 5 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">En kopia av registret ska �verl�mnas till ber�rda stater och till europeiska</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft97">organ som har till uppgift att utarbeta tekniska specifikationer f�r driftskom-<br/>patibilitet. </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">Transportstyrelsen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om registret och</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">om undantag fr�n krav p� registrering. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft90">Det register �ver j�rnv�gsfordon som avses i 8 kap. 8 a � j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">v�gslagen (2004:519) ska inneh�lla uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft97">1. det europeiska fordonsnumret,<br/>2. EG-kontrollf�rklaringen och utf�rdande myndighet,<br/>3. h�nvisningar till det europeiska registret �ver godk�nda fordonstyper,<br/>4. uppgifter om fordonets �gare och fordonsinnehavare,<br/>5. begr�nsningar i beslutet om godk�nnande, och<br/>6. uppgift om vilken enhet som ansvarar f�r fordonets underh�ll.<br/>Transportstyrelsen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om registret och</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">om undantag fr�n krav p� registrering. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft93">18</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft90">Trafikverkets beslut i fr�gor som avses i 6 � f�r �verklagas hos re-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft97">geringen. Andra beslut av Trafikverket i fr�gor enligt j�rnv�gslagen<br/>(2004:519) eller denna f�rordning f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">I 11 kap. 2 � j�rnv�gslagen finns best�mmelser om �verklagande av till-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">synsmyndighetens beslut hos allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012 i fr�ga om 4 kap. 3 �,</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">6 kap. 1 a, 37, 8 b �� och i �vrigt den 1 december 2011.</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r pr�vning av m�l eller �renden som har in-</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">letts f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">3. Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om n�r j�rnv�gsfordon som</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft97">den 1 december 2011 redan �r tagna i bruk, senast ska ha tilldelats en under-<br/>h�llsansvarig enhet enligt 2 kap. 23 � j�rnv�gslagen (2004:519). </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:925px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:943px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft97">Lennart Renbjer <br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft95">17 Senaste lydelse 2008:1287.</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft95">18 Senaste lydelse 2010:149. </p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1057px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft100">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft100">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i j�rnv�gsf�rordningen (2004:526);

utf�rdad den 10 november 2011.

Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om j�rnv�gsf�rordningen (2004:526)2
dels att 4 kap. 3 � samt 6 kap. 1 a och 8 b �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 2 kap. 14 b �, 6 kap. 1 a och 8 b �� ska ut-

g�,

dels att nuvarande 2 kap. 14 a � ska betecknas 2 kap. 14 c � och nuvarande

2 kap. 16 och 17 �� ska betecknas 2 kap. 26 och 27 ��,

dels att 1 kap. 3 �, 2 kap. 1, 4, 5, 11, 13, 14 b, 14 c och 26 ��, 6 kap. 37,

9, 10 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubrikerna n�rmast f�re 2 kap. 14 a och 16 �� ska s�ttas n�rmast

f�re 2 kap. 14 c respektive 2 kap. 26 �,

dels att det i f�rordningen ska inf�ras fjorton nya paragrafer, 2 kap. 8 a, 14

a, 14 d samt 1625 �� och 6 kap. 10 a �, samt n�rmast f�re 2 kap. 14 a,
1623 och 25 ��, nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.

3 �

3

De beteckningar som anv�nds i denna f�rordning har samma bety-

delse som i j�rnv�gslagen (2004:519). D�rut�ver betyder

anm�lt organ: organ som anm�lts enligt lagen (2011:791) om ackredite-

ring och teknisk kontroll f�r att bed�ma �verensst�mmelse och l�mplighet
hos komponenter som �r n�dv�ndiga f�r driftskompatibilitet och delsystem,

europeisk specifikation: s�dan gemensam teknisk specifikation, s�dant eu-

ropeiskt tekniskt godk�nnande eller s�dan nationell standard som genomf�r
europeisk standard som anges i artikel 1.812 i r�dets direktiv 93/38/EEG av

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om

driftskompatibiliteten hos j�rnv�gssystemet inom gemenskapen (EUT L 191, 18.7.

2008, s. 1, Celex 32008L0057), senast �ndrat genom kommissionens direktiv 2011/18/

EU av den 1 mars 2011 om �ndring av bilagorna II, V och VI till Europaparlamentets

och r�dets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos j�rnv�gssystemet inom

gemenskapen (EUT L 57, 2.3.2011, s. 21, Celex 32011L0018), kommissionens direk-

tiv 2009/131/EG av den 16 oktober 2009 om �ndring av bilaga VII till Europaparla-

mentets och r�dets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos

j�rnv�gssystemet i gemenskapen (EUT L 273, 17.10. 2009, s. 12, Celex

32009L00131) och Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/110/EG av den 16

december 2008 om �ndring av direktiv 2004/49/EG om s�kerhet p� gemenskapens

j�rnv�gar (j�rnv�gss�kerhetsdirektivet) (EUT L 345, 23.12.2008, s. 62, Celex

32008L0110).

2 F�rordningen omtryckt 2007:453.

Senaste lydelse av 6 kap. 8 b � 2010:149.

3 Senaste lydelse 2011:827.

SFS 2011:1117
Utkom fr�n trycket
den 22 november 2011

background image

2

SFS 2011:1117

den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsf�rfarandet f�r enheter
som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunika-
tionssektorerna,

transeuropeiska j�rnv�gssystemet: de transeuropeiska j�rnv�gssystemen

f�r konventionell trafik och f�r h�ghastighetstrafik,

transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r h�ghastighetstrafik: det j�rnv�gs-

system som beskrivs i bilaga I punkt 2 till Europaparlamentets och r�dets di-
rektiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos j�rn-
v�gssystemet inom gemenskapen (omarbetning) och som omfattar den j�rn-
v�gsinfrastruktur som avses i artikel 10.2 i Europaparlamentets och r�dets
beslut nr 1692/96/EG av den 23 juni 1996 om gemenskapens riktlinjer f�r
utbyggnad av det transeuropeiska transportn�tet,

transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r konventionell trafik: det j�rnv�gs-

system som beskrivs i bilaga I punkt 1 till direktiv 2008/57/EG och som om-
fattar den j�rnv�gsinfrastruktur som avses i artikel 10.3 i Europaparlamen-
tets och r�dets beslut nr 1692/96/EG,

v�sentliga krav: de krav som beskrivs i bilaga III till direktiv 2008/57/EG

om driftskompatibiliteten hos j�rnv�gssystemet inom gemenskapen.

2 kap.

1 �

4

Transportstyrelsen ska �vervaka j�rnv�gssystemens s�kerhet. Trans-

portstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om s�kerhet n�r det g�ller

1. materiels beskaffenhet,
2. verksamheters organisation,
3. kunskapskrav f�r anst�llda med arbetsuppgifter av betydelse f�r trafik-

s�kerheten,

4. s�kerhetsstyrningssystem och verksamhetsut�vares �vriga s�kerhetsbe-

st�mmelser som beh�vs f�r att trygga en s�ker verksamhet enligt 2 kap. 5 �
andra stycket j�rnv�gslagen (2004:519),

5. s�kerhetsrapporter,
6. trafiks�kerhet,
7. rapportering av olyckor, olyckstillbud och andra h�ndelser med bety-

delse f�r s�kerheten ut�ver vad som anges i 2 kap. 6 � j�rnv�gslagen, samt

8. beredskapsplaner.
Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n best�mmel-

serna om s�kerhet i 2 kap. 15 a �� j�rnv�gslagen f�r verksamhet vid s�dana
frist�ende j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � f�rsta stycket den lagen.
Transportstyrelsen f�r �ven meddela f�reskrifter om undantag fr�n best�m-
melserna om s�kerhetsrapporter i 2 kap. 5 a � j�rnv�gslagen f�r verksamhe-
ter vid s�dana j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � andra stycket den lagen.

Ytterligare f�reskrifter om verksamhetsut�vares skyldighet att rapportera

olyckor och olyckstillbud finns i f�rordningen (1990:717) om unders�kning
av olyckor.

4 �

5

Best�mmelserna i 514 �� och 15 � f�rsta stycket g�ller endast

delsystem och komponenter som projekterats, byggts, byggts om eller mo-

4 Senaste lydelse 2008:1287.

5 Senaste lydelse 2007:453.

background image

3

SFS 2011:1117

derniserats efter utg�ngen av juni 2004. Best�mmelserna g�ller dock i till-
l�mpliga delar �ven delsystem och komponenter som har tagits i bruk dess-
f�rinnan men efter den 1 januari 2001, om de ing�r i det transeuropeiska
j�rnv�gssystemet f�r h�ghastighetstrafik.

Best�mmelserna i 514, 14 b och 14 c �� samt 15 � f�rsta stycket g�ller

inte f�r museij�rnv�gsfordon eller f�r j�rnv�gsfordon och j�rnv�gsinfra-
struktur vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � f�rsta
stycket j�rnv�gslagen (2004:519).

5 �

6

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om specifikationer som

svarar mot kraven i de tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet som
offentliggjorts av Europeiska kommissionen i Europeiska unionens officiella
tidning. S�dana f�reskrifter f�r inneh�lla krav p� att en bed�mning enligt
2 kap. 10 � j�rnv�gslagen (2004:519) ska utf�ras av ett organ som anm�lts
f�r detta �ndam�l enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kon-
troll.

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om tekniska standarder och

specifikationer som ska till�mpas i avvaktan p� att tekniska specifikationer
f�r driftskompatibilitet offentliggjorts enligt f�rsta stycket.

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om �vriga villkor f�r projekte-

ring, byggnation, ombyggnation, modernisering, drift, underh�ll och bru-
kande av j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon.

8 a �

S�dana f�reskrifter om tekniska standarder och specifikationer som

avses i 5 � andra stycket och som �r avsedda f�r j�rnv�gsfordon, ska omfatta
de parametrar som anges i bilaga VII till direktiv 2008/57/EG, senast �ndrad
genom direktiv 2009/131/EG.

Transportstyrelsen ska dela in de f�reskrifter som avses i f�rsta stycket i
a) internationella normer och nationella f�reskrifter som i fr�ga om j�rn-

v�gss�kerhet anses likv�rdiga med andra medlemsstaters nationella f�re-
skrifter,

b) f�reskrifter som inte omfattas av a eller c, och
c) f�reskrifter som g�ller de tekniska egenskaperna hos infrastrukturen

och som �r n�dv�ndiga f�r att garantera en s�ker och driftskompatibel an-
v�ndning av det ber�rda j�rnv�gsn�tet.

11 �

7

Transportstyrelsen f�r, n�r det g�ller delsystem som ing�r i det trans-

europeiska j�rnv�gssystemet, besluta att inte till�mpa en s�dan teknisk speci-
fikation f�r driftskompatibilitet som avses i 5 � f�rsta stycket endast f�r pro-
jekt som g�ller

1. en ny linje, modernisering eller ombyggnad av en befintlig linje om

projektet �r l�ngt framskridet eller ett avtal om ett s�dant projekt h�ller p� att
genomf�ras n�r den tekniska specifikationen f�r driftskompatibilitet offent-
ligg�rs i Europeiska unionens officiella tidning,

2. modernisering eller ombyggnad av en befintlig linje om lastprofilen,

sp�rvidden, sp�ravst�ndet eller den elektriska sp�nningen i till�mpliga tek-

6 Senaste lydelse 2008:1287.

7 Senaste lydelse 2008:1287.

background image

4

SFS 2011:1117

niska specifikationer f�r driftskompatibilitet �r inkompatibla med vad som
g�ller f�r den befintliga linjen,

3. modernisering, utvidgning eller ombyggnad av en befintlig linje om an-

v�ndningen av till�mpliga tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet
hotar projektets l�nsamhet eller driftskompatibiliteten hos det svenska j�rn-
v�gssystemet, eller

4. att snabbt �teruppr�tta j�rnv�gsf�rbindelserna efter en olycka eller en

naturkatastrof och till�mpliga tekniska specifikationer f�r driftskompatibili-
tet d� inte kan anv�ndas av tekniska eller ekonomiska sk�l.

13 �

8

Innan Transportstyrelsen beslutar om undantag enligt 11 � ska styrel-

sen anm�la ett utkast till ett s�dant beslut till Europeiska kommissionen. An-
m�lan ska l�mnas in p� ett s�dant s�tt och inneh�lla ett underlag med s�dana
uppgifter som anges i bilaga IX till direktiv 2008/57/EG.

Godk�nnande av delsystem

14 a �

Inf�r en pr�vning enligt 2 kap. 13 � j�rnv�gslagen (2004:519) ska

s�kanden ge in handlingar som styrker teknisk kompatibilitet och s�ker inte-
grering i j�rnv�gssystemet.

14 b �

9

Ett delsystem som inte alls eller endast till viss del omfattas av

krav p� tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet och som har god-
k�nts f�r att tas i bruk i en annan stat inom EES eller i Schweiz ska godk�n-
nas enligt 2 kap. 13 � j�rnv�gslagen (2004:519), om s�kanden visar upp do-
kumentation som styrker att delsystemet

1. uppfyller de v�sentliga krav som anges i bilaga III till direktiv 2008/57/

EG,

2. �r tekniskt kompatibelt med det j�rnv�gssystem det ska integreras i,

och

3. kan anv�ndas p� ett f�r j�rnv�gss�kerheten betryggande s�tt i j�rnv�gs-

systemet.

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om vilka uppgifter och hand-

lingar som ska ges in samt om det kr�vs tester f�r att styrelsen ska kunna
pr�va ans�kan.

14 c �

10

Om det enligt 2 kap. 13 a � j�rnv�gslagen (2004:519) kr�vs ett

nytt godk�nnande av ett delsystem som moderniseras eller byggs om, ska
Transportstyrelsen besluta i vilken utstr�ckning s�dana specifikationer f�r
driftskompatibilitet som avses i 5 � f�rsta stycket ska till�mpas.

Om Transportstyrelsen beslutar att s�dana specifikationer som avses i 5 �

f�rsta stycket inte ska till�mpas, ska styrelsen anm�la detta till Europeiska
kommissionen. Anm�lan ska inneh�lla ett underlag med uppgifter om

1. sk�let f�r att specifikationerna inte till�mpas fullt ut,
2. vilka tekniska krav styrelsen i st�llet st�ller p� delsystemet, och
3. det organ som ansvarar f�r EG-kontrollen av delsystemet.

8 Senaste lydelse 2008:1287.

9 Senaste lydelse 2008:1287.

10 Senaste lydelse 2008:1287.

background image

5

SFS 2011:1117

14 d �

Transportstyrelsen ska meddela beslut om nytt godk�nnande att ta

ett delsystem i bruk enligt 2 kap. 13 a � j�rnv�gslagen (2004:519) s� snart
som m�jligt, dock senast fyra m�nader efter det att en fullst�ndig ans�kan
getts in till styrelsen.

Kompletterande godk�nnande av j�rnv�gsfordon

N�r det kr�vs ett kompletterande godk�nnande

16 �

F�r j�rnv�gsfordon som har godk�nts f�r att tas i bruk av beh�rig

instans i en annan stat inom EES eller i Schweiz kr�vs ett kompletterande
godk�nnande enligt 17 eller 19 � innan fordonet f�r tas i bruk p� svenska
j�rnv�gsn�t.

Ett kompletterande godk�nnande beh�vs dock inte f�r j�rnv�gsfordon

som godk�nts f�r att tas i bruk i en annan stat inom EES eller i Schweiz och
som

1. helt �verensst�mmer med till�mpliga tekniska specifikationer f�r drifts-

kompatibilitet enligt 2 kap. 8 � andra stycket j�rnv�gslagen (2004:519), och

2. ska anv�ndas enbart p� j�rnv�gsinfrastruktur som helt �verensst�mmer

med till�mpliga tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet enligt
samma paragraf.

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om ytterligare undantag fr�n

kravet p� kompletterande godk�nnande enligt f�rsta stycket.

Kompletterande godk�nnande av fordon som �verensst�mmer med tekniska
specifikationer f�r driftskompatibilitet

17 �

Ett j�rnv�gsfordon som �verensst�mmer med till�mpliga tekniska

specifikationer f�r driftskompatibilitet, dock utan att uppfylla f�ruts�ttning-
arna f�r undantag fr�n kravet p� kompletterande godk�nnande enligt 16 �
andra stycket eller enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av 16 �
tredje stycket, ska godk�nnas f�r att tas i bruk p� svenska j�rnv�gsn�t enligt
2 kap. 13 � j�rnv�gslagen (2004:519), om s�kanden visar att fordonet

1. har godk�nts f�r att tas i bruk av beh�rig instans i en annan stat inom

EES eller i Schweiz, och

2. fungerar tekniskt och funktionellt med den j�rnv�gsinfrastruktur fordo-

net ska anv�ndas p� n�r det g�ller klimatf�rh�llanden, kraftf�rs�rjning, sig-
nalering, trafikledning, sp�rvidd, infrastrukturprofil, h�gsta till�tna axellast
och andra begr�nsningar i infrastrukturen.

F�r att fordonet ska godk�nnas enligt f�rsta stycket kr�vs ocks� att s�kan-

den visar upp det tekniska underlaget f�r EG-kontrollf�rklaringen och, f�r
fordon som �r utrustade med dataregistreringsutrustning, det tekniska under-
laget f�r f�rfarandet f�r insamling av uppgifter, samt registerutdrag om un-
derh�llshistorik och om eventuella tekniska �ndringar som gjorts efter god-
k�nnandet enligt f�rsta stycket 1.

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om vilka uppgifter och hand-

lingar som ska ges in samt i vilka fall det kr�vs provk�rning av fordonet f�r
att styrelsen ska kunna pr�va ans�kan enligt f�rsta stycket.

background image

6

SFS 2011:1117

Tidsfrister f�r Transportstyrelsens pr�vning av ett kompletterande
godk�nnande enligt 17 �

18 �

Beslut om kompletterande godk�nnande att ta j�rnv�gsfordon i bruk

enligt 17 � ska fattas av Transportstyrelsen s� snart som m�jligt, dock senast

1. tv� m�nader efter det att den tekniska dokumentationen enligt 17 � har

l�mnats in, eller

2. en m�nad efter det att kompletterande upplysningar eller resultat av

prover som styrelsen har beg�rt har l�mnats in.

Om Transportstyrelsen inte har fattat ett beslut inom de tidsfrister som

anges i f�rsta stycket, ska fordonet enligt 2 kap. 19 � andra stycket j�rn-
v�gslagen (2004:519) anses godk�nt f�r att tas i bruk.

Kompletterande godk�nnande av fordon som inte �verensst�mmer med
tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet

19 �

Ett j�rnv�gsfordon som inte, eller endast till viss del, �verensst�mmer

med krav p� tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet ska godk�nnas
enligt 2 kap. 13 � j�rnv�gslagen (2004:519) om s�kanden visar att fordonet

1. har godk�nts f�r att tas i bruk i en annan stat inom EES eller Schweiz

och uppfyller g�llande s�kerhetsbest�mmelser, och

2. fungerar tekniskt och funktionellt med den j�rnv�gsinfrastruktur fordo-

net ska anv�ndas p� n�r det g�ller klimatf�rh�llanden, kraftf�rs�rjning, sig-
nalering, trafikledning, sp�rvidd, infrastrukturprofil, h�gsta till�tna axellast
och andra begr�nsningar i infrastrukturen.

F�r att fordonet ska godk�nnas enligt f�rsta stycket kr�vs ocks� att s�kan-

den visar upp

1. tekniska data, underh�llsprogram och s�rskilda driftsegenskaper, och
2. registerutdrag som utvisar fordonets driftshistoria, underh�llshistorik

och tekniska �ndringar som gjorts efter godk�nnandet enligt f�rsta stycket 1.

Transportstyrelsen ska godta de handlingar som avses i f�rsta stycket 1

och andra stycket 1, om det inte finns en betydande s�kerhetsrisk.

N�r det g�ller f�rsta stycket 2 och andra stycket 2 f�r Transportstyrelsen

beg�ra

1. ytterligare information,
2. tester som visar att fordonet �r kompatibelt med j�rnv�gsinfrastruktu-

ren, och

3. att riskhantering genomf�rs enligt kommissionens f�rordning (EG) nr

352/2009 f�r att s�kerst�lla att krav i nationella tekniska specifikationer �r
uppfyllda.

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om vilka uppgifter och hand-

lingar som ska ges in samt i vilka fall det kr�vs provk�rning av fordonet f�r
att styrelsen ska kunna pr�va ans�kan enligt f�rsta stycket.

Tidsfrister f�r Transportstyrelsens pr�vning av ett kompletterande
godk�nnande enligt 19 �

20 �

Beslut om kompletterande godk�nnande att ta j�rnv�gsfordon i bruk

enligt 19 � ska fattas av Transportstyrelsen s� snart som m�jligt, dock senast

background image

7

SFS 2011:1117

1. fyra m�nader efter det att den tekniska dokumentationen enligt 19 � har

l�mnats in, eller

2. tv� m�nader efter det att upplysningar eller resultat av prover som sty-

relsen har beg�rt har l�mnats in.

Om Transportstyrelsen inte har fattat ett beslut inom de tidsfrister som

anges i f�rsta stycket, ska fordonet enligt 2 kap. 19 � andra stycket j�rn-
v�gslagen (2004:519) anses godk�nt f�r att tas i bruk.

Klassificering av nationella best�mmelser

21 �

I syfte att underl�tta pr�vningsf�rfarandet vid kompletterande god-

k�nnanden av j�rnv�gsfordon som inte �verensst�mmer med tekniska speci-
fikationer f�r driftskompatibilitet ska Transportstyrelsen klassificera de na-
tionella best�mmelserna i enlighet med bilaga VII till direktiv 2008/57/EG.

Provk�rning av fordon

22 �

Om provk�rning kr�vs f�r att ett fordon ska kunna godk�nnas f�r att

tas i bruk, ska Trafikverket se till att s�dan provk�rning kan utf�ras inom tre
m�nader efter det att f�rfr�gan kom in till Trafikverket.

Godk�nnande av fordonstyper

23 �

Transportstyrelsen ska underr�tta Europeiska j�rnv�gsbyr�n n�r ett

godk�nnande av en fordonstyp enligt 2 kap. 20 � f�rsta stycket j�rnv�gsla-
gen (2004:519) beviljas, �ndras, tillf�lligt dras tillbaka eller �terkallas.

24 �

Om en ans�kan om typgodk�nnande g�rs i flera l�nder samtidigt, ska

Transportstyrelsen samarbeta med motsvarande myndigheter i �vriga ber�r-
da l�nder i syfte att underl�tta f�rfarandet.

M�rkning av j�rnv�gsfordon

25 �

F�r fordon som �r godk�nda f�r att tas i bruk utan att ha tilldelats ett

europeiskt fordonsnummer, en innehavarbeteckning och en beteckning om
driftskompatibilitet i enlighet med 2 kap. 22 � j�rnv�gslagen (2004:519), ska
fordonsinnehavaren ans�ka om att fordonet ska tilldelas s�dana nummer och
beteckningar hos Transportstyrelsen.

26 �

11

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om

1. godk�nnande av att ta delsystem i bruk enligt 2 kap. 13 � j�rnv�gslagen

(2004:519),

2. krav p� nytt godk�nnande av delsystem enligt 2 kap. 13 a � j�rnv�gsla-

gen,

3. godk�nnande av j�rnv�gsfordon och fordonstyper enligt 1517, 20 och

21 �� j�rnv�gslagen och om undantag fr�n krav p� godk�nnande samt om
godk�nnande av en serie identiskt lika fordon,

11 Senaste lydelse 2008:1287.

background image

8

SFS 2011:1117

4. europeiska fordonsnummer, innehavarbeteckningar och beteckningar

om driftskompatibilitet enligt 2 kap. 22 � j�rnv�gslagen och om undantag
fr�n kravet p� m�rkning enligt 2 kap. 22 � den lagen,

5. n�r fordon som vid denna f�rordnings ikrafttr�dande redan �r godk�nda

att tas i bruk enligt 2 kap. 13 � j�rnv�gslagen senast ska vara m�rkta med s�-
dana nummer och beteckningar som avses i 4, och

6. underh�llsansvariga enheter enligt 2 kap. 23 och 24 �� j�rnv�gslagen

och om undantag fr�n krav p� s�dan enhet.

6 kap.

3 �

12

Om �garen till en j�rnv�gssp�ranl�ggning beg�r det, f�r Trafikverket

besluta att anl�ggningen eller del av den ska f�rvaltas av staten genom Tra-
fikverket.

Innan Trafikverket beslutar om s�dan f�rvaltning, ska verket h�ra ber�rda

l�nsstyrelser, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra sp�rinnehavare
som ber�rs av beslutet.

4 �

13

Trafikverkets underh�ll av del av j�rnv�gsn�t som f�rvaltas av staten

f�r upph�ra n�r trafiken �r av endast obetydlig omfattning.

Innan Trafikverket beslutar om att underh�llet ska upph�ra, ska verket h�-

ra ber�rda l�nsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter
och j�rnv�gsf�retag.

5 �

14

Trafikverket f�r besluta att �teruppta underh�llet av del av j�rnv�gs-

n�t som f�rvaltas av staten om det kan antas att trafik kommer att drivas p�
j�rnv�garna i tillr�cklig omfattning.

Innan Trafikverket beslutar om att underh�llet ska �terupptas, ska verket

h�ra ber�rda l�nsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter
och j�rnv�gsf�retag.

6 �

15

Trafikverket f�r besluta att del av j�rnv�gsn�t som f�rvaltas av staten

och som inte underh�lls ska l�ggas ner. Beslut om nedl�ggning f�r fattas
f�rst tre �r efter beslutet om att Trafikverkets underh�ll ska upph�ra.

Innan Trafikverket beslutar om nedl�ggning, ska verket h�ra F�rsvars-

makten och �vriga ber�rda totalf�rsvarsmyndigheter, ber�rda regionala kol-
lektivtrafikmyndigheter samt de j�rnv�gsf�retag som bedriver eller har be-
drivit trafik p� den aktuella delen av j�rnv�gsn�tet under det senaste �ret.

7 �

16

Om Trafikverket inte avser att underh�lla en del av j�rnv�gsn�t som

f�rvaltas av staten, f�r verket uppl�ta den delen med nyttjander�tt. Innan
uppl�telse sker, ska Trafikverket h�ra ber�rda l�nsstyrelser, kommuner, re-
gionala kollektivtrafikmyndigheter och j�rnv�gsf�retag.

Som villkor f�r uppl�telsen ska g�lla att nyttjander�ttshavaren ska �verta

ansvaret f�r underh�llet av den uppl�tna delen och f�r de investeringar som

12 Senaste lydelse 2010:149.

13 Senaste lydelse 2010:149.

14 Senaste lydelse 2010:149.

15 Senaste lydelse 2010:149.

16 Senaste lydelse 2010:149.

background image

9

SFS 2011:1117

beh�vs f�r nyttjandet samt �verta ansvaret som j�rnv�gens innehavare enligt
j�rnv�gstrafiklagen (1985:192).

F�r att utf�ra uppgifter som infrastrukturf�rvaltare kr�vs s�kerhetstill-

st�nd enligt 3 kap. 7 � j�rnv�gslagen (2004:519).

10 �

17

Det register �ver j�rnv�gsinfrastruktur som avses i 8 kap. 8 � j�rn-

v�gslagen (2004:519) ska f�r varje delsystem, eller del av delsystem, inne-
h�lla uppgifter om de viktigaste egenskaperna och deras �verensst�mmelse
med de egenskaper som f�reskrivs i de tekniska specifikationer f�r drifts-
kompatibilitet som avses i 2 kap. 5 � f�rsta stycket.

En kopia av registret ska �verl�mnas till ber�rda stater och till europeiska

organ som har till uppgift att utarbeta tekniska specifikationer f�r driftskom-
patibilitet.

Transportstyrelsen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om registret och

om undantag fr�n krav p� registrering.

10 a �

Det register �ver j�rnv�gsfordon som avses i 8 kap. 8 a � j�rn-

v�gslagen (2004:519) ska inneh�lla uppgifter om

1. det europeiska fordonsnumret,
2. EG-kontrollf�rklaringen och utf�rdande myndighet,
3. h�nvisningar till det europeiska registret �ver godk�nda fordonstyper,
4. uppgifter om fordonets �gare och fordonsinnehavare,
5. begr�nsningar i beslutet om godk�nnande, och
6. uppgift om vilken enhet som ansvarar f�r fordonets underh�ll.
Transportstyrelsen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om registret och

om undantag fr�n krav p� registrering.

13 �

18

Trafikverkets beslut i fr�gor som avses i 6 � f�r �verklagas hos re-

geringen. Andra beslut av Trafikverket i fr�gor enligt j�rnv�gslagen
(2004:519) eller denna f�rordning f�r inte �verklagas.

I 11 kap. 2 � j�rnv�gslagen finns best�mmelser om �verklagande av till-

synsmyndighetens beslut hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012 i fr�ga om 4 kap. 3 �,

6 kap. 1 a, 37, 8 b �� och i �vrigt den 1 december 2011.

2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r pr�vning av m�l eller �renden som har in-

letts f�re ikrafttr�dandet.

3. Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om n�r j�rnv�gsfordon som

den 1 december 2011 redan �r tagna i bruk, senast ska ha tilldelats en under-
h�llsansvarig enhet enligt 2 kap. 23 � j�rnv�gslagen (2004:519).

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

17 Senaste lydelse 2008:1287.

18 Senaste lydelse 2010:149.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;