SFS 2011:1118 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

111118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.