SFS 2011:1138 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:1326) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

111138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2010:1326) om
ändring i lagen (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:1326) om ändring i lagen

(1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
ska träda i kraft den 1 december 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

SFS 2011:1138

Utkom från trycket
den 25 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011