SFS 2011:1138 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:1326) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

111138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.