SFS 2011:1121 Förordning om ändring i passförordningen (1979:664)

111121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.