SFS 2011:1123 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2013 års taxering

111123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2013
års taxering

1;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)

den nedre skiktgränsen till 401 100 kronor och den övre skiktgränsen till
574 300 kronor vid 2013 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2010:1331.

SFS 2011:1123

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011