SFS 2011:1125 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012

111125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
tobaksskatt för år 2012;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt

att skatten på tobak för de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 §§ ska tas ut
med följande belopp för kalenderåret 2012:

1. skatt på cigaretter tas ut med 1,30 kronor per styck,
2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 15 öre per styck,
3. skatt på röktobak tas ut med 1 603 kronor per kilogram,
4. skatt på snus tas ut med 345 kronor per kilogram,
5. skatt på tuggtobak tas ut med till 413 kronor per kilogram.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

SFS 2011:1125

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011