SFS 2011:1125 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012

111125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om fastst�llande av omr�knade belopp f�r <br/>tobaksskatt f�r �r 2012;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen fastst�ller enligt 42 � lagen (1994:1563) om tobaksskatt</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">att skatten p� tobak f�r de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 �� ska tas ut<br/>med f�ljande belopp f�r kalender�ret 2012:</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">1. skatt p� cigaretter tas ut med 1,30 kronor per styck, <br/>2. skatt p� cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 15 �re per styck, <br/>3. skatt p� r�ktobak tas ut med 1 603 kronor per kilogram, <br/>4. skatt p� snus tas ut med 345 kronor per kilogram, <br/>5. skatt p� tuggtobak tas ut med till 413 kronor per kilogram.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Monica Falck<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2011:1125</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om fastst�llande av omr�knade belopp f�r
tobaksskatt f�r �r 2012;

utf�rdad den 17 november 2011.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

Regeringen fastst�ller enligt 42 � lagen (1994:1563) om tobaksskatt

att skatten p� tobak f�r de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 �� ska tas ut
med f�ljande belopp f�r kalender�ret 2012:

1. skatt p� cigaretter tas ut med 1,30 kronor per styck,
2. skatt p� cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 15 �re per styck,
3. skatt p� r�ktobak tas ut med 1 603 kronor per kilogram,
4. skatt p� snus tas ut med 345 kronor per kilogram,
5. skatt p� tuggtobak tas ut med till 413 kronor per kilogram.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

SFS 2011:1125

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;