SFS 2011:1129 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

111129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.