SFS 2011:1129 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

111129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:650) om <br/>v�gtrafikregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilaga 3 till f�rordningen (2001:650) om v�g-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">trafikregister ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft16">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 2011:1129</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1129</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft20"> <i>Bilaga 3</i></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:715px;white-space:nowrap" class="ft22">1</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">I v�gtrafikregistret ska i fr�ga om yrkestrafikregistreringen f�ljande uppgif-<br/>ter f�ras in.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2. Tillst�ndsuppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">1 Senaste lydelse 2009:1373. </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:253px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>S�rskilda regler </b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">Den som �r ansvarig f�r trafikut�v-<br/>ningen eller uthyrningsverksamheten<br/>och �vriga personer som har pr�vats<br/>enligt yrkestrafiklagen (1998:490) el-<br/>ler lagen (1998:492) om biluthyrning</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">Antal utf�rdade kopior av gemen-<br/>skapstillst�nd enligt r�dets f�rord-<br/>ning (EEG) nr 881/92 och r�dets f�r-<br/>ordning (EG) nr 11/98</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">Anm�lan om utbyte m.m. enligt<br/>2 </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft20">kap. 9 </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft20">� yrkestrafikf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">(1998:779) eller 5 </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft20">� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">(1998:780) om biluthyrning samt be-<br/>slut med anledning av anm�lan</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgift om konkursbeslut</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:650) om
v�gtrafikregister;

utf�rdad den 17 november 2011.

Regeringen f�reskriver att bilaga 3 till f�rordningen (2001:650) om v�g-

trafikregister ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

SFS 2011:1129

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2011

background image

2

SFS 2011:1129

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

Bilaga 3

1

I v�gtrafikregistret ska i fr�ga om yrkestrafikregistreringen f�ljande uppgif-
ter f�ras in.

2. Tillst�ndsuppgifter

1 Senaste lydelse 2009:1373.

Uppgifter

S�rskilda regler

Den som �r ansvarig f�r trafikut�v-
ningen eller uthyrningsverksamheten
och �vriga personer som har pr�vats
enligt yrkestrafiklagen (1998:490) el-
ler lagen (1998:492) om biluthyrning

Antal utf�rdade kopior av gemen-
skapstillst�nd enligt r�dets f�rord-
ning (EEG) nr 881/92 och r�dets f�r-
ordning (EG) nr 11/98

Anm�lan om utbyte m.m. enligt
2

kap. 9

� yrkestrafikf�rordningen

(1998:779) eller 5

� f�rordningen

(1998:780) om biluthyrning samt be-
slut med anledning av anm�lan

Uppgift om konkursbeslut

;