SFS 2011:1130 Förordning om ändring i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

111130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.