SFS 2011:1132 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

111132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.