SFS 2011:1134 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012

111134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.