SFS 2011:1134 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012

111134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:6px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:11px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:11px;line-height:11px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:6px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft27{font-size:11px;line-height:11px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft28{font-size:11px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om fastst�llande av omr�knade belopp f�r <br/>energiskatt och koldioxidskatt f�r �r 2012</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:516px;white-space:nowrap" class="ft13">1<b>;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen fastst�ller enligt 2 kap. 1 b � lagen (1994:1776) om skatt</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">p� energi energiskatten och koldioxidskatten p� br�nslen till f�ljande belopp<br/>f�r �r 2012.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste f�rordning i �mnet 2010:1521.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft13">KN-nr</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft13">Slag av br�nsle</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft13">Skattebelopp</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft13">Energiskatt</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:463px;white-space:nowrap" class="ft13">Koldioxidskatt</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft13">Summa skatt</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13">1. 2710 11 31,</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft112">2710 11 41,<br/>2710 11 45<br/>eller<br/>2710 11 49</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft112">Bensin som uppfyller krav <br/>f�r</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft112">a) milj�klass 1<br/> motorbensin</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft13"> alkylatbensin</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">3 kr 14 �re<br/>per liter<br/>1 kr 41 �re<br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:463px;white-space:nowrap" class="ft112">2 kr 51 �re<br/>per liter<br/>2 kr 51 �re<br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft112">5 kr 65 �re<br/>per liter<br/>3 kr 92 �re<br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft13">b) milj�klass 2</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">3 kr 17 �re<br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:463px;white-space:nowrap" class="ft112">2 kr 51 �re<br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft112">5 kr 68 �re<br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13">2. 2710 11 31,</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft112">2710 11 51<br/>eller<br/>2710 11 59</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft111">Annan bensin �n som <br/>avses under 1</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">3 kr 91 �re<br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:463px;white-space:nowrap" class="ft111">2 kr 51 �re<br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft111">6 kr 42 �re<br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13">3. 2710 19 21,</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft112">2710 19 25,<br/>2710 19 41<br/>2710 19 49<br/>eller<br/>2710 19 61<br/>2710 19 69</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft112">Eldningsolja, dieselbr�nn-<br/>olja, fotogen, m.m. som</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft111">a) har f�rsetts med m�rk- <br/>och f�rg�mnen eller ger <br/>mindre �n 85 volympro-<br/>cent destillat vid 350 </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft17">oC,</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft13">819 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:443px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:463px;white-space:nowrap" class="ft13">3 100 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft13">3 919 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft111">b) inte har f�rsetts med <br/>m�rk- och f�rg�mnen <br/>och ger minst 85 volym-<br/>procent destillat vid <br/>350 </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft17">oC, tillh�rig</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft13">milj�klass 1</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft13">1 566 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:463px;white-space:nowrap" class="ft13">3 100 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft13">4 666 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft13">milj�klass 2</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft13">1 835 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:463px;white-space:nowrap" class="ft13">3 100 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft13">4 935 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft112">milj�klass 3 eller inte <br/>tillh�r n�gon milj�klass</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft13">1 977 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:463px;white-space:nowrap" class="ft13">3 100 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft13">5 077 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:1134</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1134</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:431px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen fastst�ller enligt 11 kap. 3 � lagen (1994:1776) om skatt p�</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">energi att energiskatten f�r �r 2012 ska utg�ra</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. 0,5 �re per kilowattimme f�r elektrisk kraft som f�rbrukas i industriell</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesm�ssig v�xthusodling,</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. 0,5 �re per kilowattimme f�r elektrisk kraft som f�rbrukas i skepp som</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">anv�nds f�r sj�fart och som har en bruttodr�ktighet om minst 400, n�r skep-<br/>pet ligger i hamn och sp�nningen p� den elektriska kraft som �verf�rs till<br/>skeppet �r minst 380 volt,</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. 19,2 �re per kilowattimme f�r annan elektrisk kraft �n som avses under</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">1 och 2 och som f�rbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 � lagen om<br/>skatt p� energi, och </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. 29,0 �re per kilowattimme f�r elektrisk kraft som f�rbrukas i �vriga</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">fall.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket 2 g�ller inte n�r skeppet anv�nds f�r privat �ndam�l eller</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">n�r skeppet �r upplagt eller p� ett varaktigt s�tt �r taget ur trafik.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Termer och uttryck som anv�nds i denna f�rordning har samma </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">betydelse och till�mpningsomr�de som i lagen (1994:1776) om skatt p� en-<br/>ergi.</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Agneta Bergqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft24">KN-nr</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft24">Slag av br�nsle</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft24">Skattebelopp</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft24">Energiskatt</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft24">Koldioxidskatt</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft24">Summa skatt</p> <p style="position:absolute;top:204px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4. 2711 12 11</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft24">2711 19 00</p> <p style="position:absolute;top:204px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft28">Gasol m.m. som anv�nds <br/>f�r <br/>a) drift av motordrivet <br/>fordon, fartyg eller luft-<br/>fartyg</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft27">0 kr per <br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft27">2 283 kr per <br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft27">2 283 kr per <br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:265px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft28">b) annat �ndam�l �n som <br/>avses under a</p> <p style="position:absolute;top:265px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft28">1 052 kr per <br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:265px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft28">3 261 kr per <br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:265px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft28">4 313 kr per <br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:290px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5. 2711 11 00, </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft24">2711 21 00</p> <p style="position:absolute;top:290px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft24">Naturgas som anv�nds f�r</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft27">a) drift av motordrivet<br/>fordon, fartyg eller luft-<br/>fartyg</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft28">0 kr per <br/>1 000 m</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft28">1 624 kr per <br/>1 000 m</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:605px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft28">1 624 kr per <br/>1 000 m</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:684px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft27">b) annat �ndam�l �n som <br/>avses under a</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft27">904 kr per <br/>1 000 m</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft27">2 321 kr per <br/>1 000 m</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:605px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft27">3 225 kr per <br/>1 000 m</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:684px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6. 2701, 2702</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft27">eller<br/>2704</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft24">Kol och koks</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft27">622 kr per<br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft27">2 697 kr per<br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft27">3 319 kr per<br/>1 000 kg</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om fastst�llande av omr�knade belopp f�r
energiskatt och koldioxidskatt f�r �r 2012

1;

utf�rdad den 17 november 2011.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

Regeringen fastst�ller enligt 2 kap. 1 b � lagen (1994:1776) om skatt

p� energi energiskatten och koldioxidskatten p� br�nslen till f�ljande belopp
f�r �r 2012.

1 Senaste f�rordning i �mnet 2010:1521.

KN-nr

Slag av br�nsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 11 31,

2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller krav
f�r

a) milj�klass 1
 motorbensin

 alkylatbensin

3 kr 14 �re
per liter
1 kr 41 �re
per liter

2 kr 51 �re
per liter
2 kr 51 �re
per liter

5 kr 65 �re
per liter
3 kr 92 �re
per liter

b) milj�klass 2

3 kr 17 �re
per liter

2 kr 51 �re
per liter

5 kr 68 �re
per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin �n som
avses under 1

3 kr 91 �re
per liter

2 kr 51 �re
per liter

6 kr 42 �re
per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41
2710 19 49
eller
2710 19 61
2710 19 69

Eldningsolja, dieselbr�nn-
olja, fotogen, m.m. som

a) har f�rsetts med m�rk-
och f�rg�mnen eller ger
mindre �n 85 volympro-
cent destillat vid 350

oC,

819 kr per m

3

3 100 kr per m

3

3 919 kr per m

3

b) inte har f�rsetts med
m�rk- och f�rg�mnen
och ger minst 85 volym-
procent destillat vid
350

oC, tillh�rig

milj�klass 1

1 566 kr per m

3

3 100 kr per m

3

4 666 kr per m

3

milj�klass 2

1 835 kr per m

3

3 100 kr per m

3

4 935 kr per m

3

milj�klass 3 eller inte
tillh�r n�gon milj�klass

1 977 kr per m

3

3 100 kr per m

3

5 077 kr per m

3

SFS 2011:1134

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2011

background image

2

SFS 2011:1134

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

2 �

Regeringen fastst�ller enligt 11 kap. 3 � lagen (1994:1776) om skatt p�

energi att energiskatten f�r �r 2012 ska utg�ra

1. 0,5 �re per kilowattimme f�r elektrisk kraft som f�rbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesm�ssig v�xthusodling,

2. 0,5 �re per kilowattimme f�r elektrisk kraft som f�rbrukas i skepp som

anv�nds f�r sj�fart och som har en bruttodr�ktighet om minst 400, n�r skep-
pet ligger i hamn och sp�nningen p� den elektriska kraft som �verf�rs till
skeppet �r minst 380 volt,

3. 19,2 �re per kilowattimme f�r annan elektrisk kraft �n som avses under

1 och 2 och som f�rbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 � lagen om
skatt p� energi, och

4. 29,0 �re per kilowattimme f�r elektrisk kraft som f�rbrukas i �vriga

fall.

F�rsta stycket 2 g�ller inte n�r skeppet anv�nds f�r privat �ndam�l eller

n�r skeppet �r upplagt eller p� ett varaktigt s�tt �r taget ur trafik.

3 �

Termer och uttryck som anv�nds i denna f�rordning har samma

betydelse och till�mpningsomr�de som i lagen (1994:1776) om skatt p� en-
ergi.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

KN-nr

Slag av br�nsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

4. 2711 12 11

2711 19 00

Gasol m.m. som anv�nds
f�r
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg

0 kr per
1 000 kg

2 283 kr per
1 000 kg

2 283 kr per
1 000 kg

b) annat �ndam�l �n som
avses under a

1 052 kr per
1 000 kg

3 261 kr per
1 000 kg

4 313 kr per
1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som anv�nds f�r

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 624 kr per
1 000 m

3

1 624 kr per
1 000 m

3

b) annat �ndam�l �n som
avses under a

904 kr per
1 000 m

3

2 321 kr per
1 000 m

3

3 225 kr per
1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller
2704

Kol och koks

622 kr per
1 000 kg

2 697 kr per
1 000 kg

3 319 kr per
1 000 kg

;