SFS 2011:1139 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

111139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.