SFS 2011:1141 Förordning om ändring i förordningen (2009:927) om tillsyn över energianvändande produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

111141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.