SFS 2011:1142 Förordning om upphävande av förordningen (2008:141) om ekodesign i fråga om elektriska kylskåp och frysar

111142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.