SFS 2011:1143 Förordning om upphävande av förordningen (2008:142) om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör

111143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2008:142) om
ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2008:142) om ekodesign i fråga

om förkopplingsdon till lysrör ska upphöra att gälla vid utgången av år 2011.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:1143

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011