SFS 2011:1146 Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

111146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1206) med <br/>instruktion f�r Tandv�rds- och <br/>l�kemedelsf�rm�nsverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:1206) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 5 a � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 2 a och 2 b ��,</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">samt n�rmast f�re 2 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Samverkan</b></p> <p style="position:absolute;top:584px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:584px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndighetens arbete med kunskapsstyrning ska planeras och utf�ras</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">i samverkan med andra ber�rda myndigheter s� att den statliga styrningen av<br/>h�lso- och sjukv�rden �r samordnad.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska samverka med F�rs�kringskassan och andra ber�r-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">da parter i fr�gor om det statliga tandv�rdsst�det.</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom myndigheten finns ett s�rskilt beslutsorgan som ben�mns</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden f�r statligt tandv�rdsst�d. N�mnden beslutar om </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> f�reskrifter enligt bemyndiganden i f�rordningen (2008:193) om statligt</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tandv�rdsst�d, och </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"> allm�nna r�d inom sitt ansvarsomr�de. <br/>N�mnden best�r av en ordf�rande och tre ledam�ter. F�r ordf�randen ska</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">en vice ordf�rande utses. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:938px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft111">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2008:843.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:1146</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1206) med
instruktion f�r Tandv�rds- och
l�kemedelsf�rm�nsverket;

utf�rdad den 24 november 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:1206) med instruk-

tion f�r Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket

dels att 5 a � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 2 a och 2 b ��,

samt n�rmast f�re 2 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

Samverkan

2 a �

Myndighetens arbete med kunskapsstyrning ska planeras och utf�ras

i samverkan med andra ber�rda myndigheter s� att den statliga styrningen av
h�lso- och sjukv�rden �r samordnad.

2 b �

Myndigheten ska samverka med F�rs�kringskassan och andra ber�r-

da parter i fr�gor om det statliga tandv�rdsst�det.

5 a �

1

Inom myndigheten finns ett s�rskilt beslutsorgan som ben�mns

N�mnden f�r statligt tandv�rdsst�d. N�mnden beslutar om

 f�reskrifter enligt bemyndiganden i f�rordningen (2008:193) om statligt

tandv�rdsst�d, och

 allm�nna r�d inom sitt ansvarsomr�de.
N�mnden best�r av en ordf�rande och tre ledam�ter. F�r ordf�randen ska

en vice ordf�rande utses.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:843.

SFS 2011:1146

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;