SFS 2011:1147 Förordning om ändring i förordningen (2009:267) om med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

111147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:267) om med <br/>instruktion f�r Statens folkh�lsoinstitut;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2009:267) om med</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">instruktion f�r Statens folkh�lsoinstitut samt 5 och 6 �� ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>F�rordning med instruktion f�r Statens folkh�lsoinstitut</b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska samordna och l�mna underlag till regeringen (Social-</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">departementet) inf�r �terkommande rapportering till</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. EU och V�rldsh�lsoorganisationen (WHO) om konsumtion, vanor, ska-</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">deutveckling och policyutveckling f�r alkohol och tobak, och</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC).</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska vara nationell enhet (s.k. focal point) f�r </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europeiska centrumet f�r kontroll av narkotika och narkotikamissbruk</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(ECNN), </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">2. EU:s h�lsoprogram, och<br/>3. icke smittsamma sjukdomar (NCD) inom WHO:s Europaregion.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2011:1147</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:267) om med
instruktion f�r Statens folkh�lsoinstitut;

utf�rdad den 24 november 2011.

Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2009:267) om med

instruktion f�r Statens folkh�lsoinstitut samt 5 och 6 �� ska ha f�ljande
lydelse.

F�rordning med instruktion f�r Statens folkh�lsoinstitut

5 �

Myndigheten ska samordna och l�mna underlag till regeringen (Social-

departementet) inf�r �terkommande rapportering till

1. EU och V�rldsh�lsoorganisationen (WHO) om konsumtion, vanor, ska-

deutveckling och policyutveckling f�r alkohol och tobak, och

2. FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC).

6 �

Myndigheten ska vara nationell enhet (s.k. focal point) f�r

1. Europeiska centrumet f�r kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

(ECNN),

2. EU:s h�lsoprogram, och
3. icke smittsamma sjukdomar (NCD) inom WHO:s Europaregion.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1147

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;