SFS 2011:1150 Förordning om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

111150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1216) med <br/>instruktion f�r Alkoholsortimentsn�mnden;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2007:1216) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">f�r Alkoholsortimentsn�mnden ska inf�ras en ny paragraf, 11�, samt n�r-<br/>mast f�re 11 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>�rlig redog�relse</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rordningen (2000:605) om �rsredovisning och budgetunderlag ska</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inte till�mpas p� myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska dock senast den 1 mars varje �r till regeringen l�mna en</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">redog�relse f�r sin verksamhet under det senaste kalender�ret samt kost-<br/>naderna f�r verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2011:1150</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1216) med
instruktion f�r Alkoholsortimentsn�mnden;

utf�rdad den 24 november 2011.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2007:1216) med instruktion

f�r Alkoholsortimentsn�mnden ska inf�ras en ny paragraf, 11�, samt n�r-
mast f�re 11 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

�rlig redog�relse

11 �

F�rordningen (2000:605) om �rsredovisning och budgetunderlag ska

inte till�mpas p� myndigheten.

Myndigheten ska dock senast den 1 mars varje �r till regeringen l�mna en

redog�relse f�r sin verksamhet under det senaste kalender�ret samt kost-
naderna f�r verksamheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1150

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;