SFS 2011:1162 Förordning med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

111162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Myndigheten f�r <br/>yrkesh�gskolan;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten f�r yrkesh�gskolan �r f�rvaltningsmyndighet f�r yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">h�gskolan. Myndigheten ska verka f�r att behoven av eftergymnasial yrkes-<br/>utbildning, som inte �r utbildning enligt h�gskolelagen (1992:1434) eller<br/>kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillst�nd att utf�rda<br/>vissa examina, tillgodoses.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten har �ven andra uppgifter som f�ljer av denna f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller av andra f�reskrifter eller s�rskilda beslut.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Utbildning</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. besluta om vilka utbildningar som ska ing� i yrkesh�gskolan enligt</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordningen (2009:130) om yrkesh�gskolan,</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. pr�va fr�gor om statsbidrag eller s�rskilda medel enligt f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om yrkesh�gskolan,</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. p� det s�tt som anges i 6 kap. 1 � f�rordningen om yrkesh�gskolan</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">svara f�r s�dana f�rs�kringar som anges d�r,</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkesh�g-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skolan,</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. svara f�r ett register �ver uppgifter om de studerande i utbildningarna</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">inom yrkesh�gskolan och i de utbildningar inom yrkesh�gskolan som<br/>bedrivs som uppdragsutbildningar samt de studerandes studieresultat, betyg<br/>och examina, och</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. pr�va fr�gor om statligt st�d enligt f�rordningen (2000:521) om statligt</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">st�d till kompletterande utbildningar.</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:950px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska fr�mja utvecklingen av utbildningarna inom yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">h�gskolan och utbildningarnas kvalitet.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2011:1162</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1162</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Tillsyn och kvalitetsgranskning</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. ha tillsyn �ver utbildningarna inom yrkesh�gskolan och de utbildningar</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">inom yrkesh�gskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar, och</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. granska kvaliteten i utbildningarna inom yrkesh�gskolan och i de</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">utbildningar inom yrkesh�gskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar<br/>samt utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete.</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I 21 � f�rordningen (2000:521) om statligt st�d till kompletterande utbild-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ningar finns best�mmelser om myndighetens tillsynsansvar n�r det g�ller<br/>s�dana utbildningar.</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Den tillsyn som ut�vas l�pande och kvalitetsgranskningen ska genom-</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ras med utg�ngspunkt i en behovsanalys.</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:406px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">med tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten ska l�mna en redovisning<br/>av resultaten till de granskade verksamheterna.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Validering och bed�mning av eftergymnasiala yrkesutbildningar</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska ansvara f�r att samordna och st�dja en nationell</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">struktur f�r validering samt i samverkan med ber�rda myndigheter fr�mja<br/>utbildningsv�sendets och branschernas medverkan n�r strategier, metoder<br/>och information inom valideringsomr�det utvecklas.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:600px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska ansvara f�r bed�mning av utl�ndska eftergymnasiala</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">yrkesutbildningar som inte motsvarar utbildningar enligt h�gskolelagen<br/>(1992:1434) eller utbildningar som kan leda fram till en examen enligt lagen<br/>(1993:792) om tillst�nd att utf�rda vissa examina.</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:688px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska vara beh�rig myndighet enligt Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">och r�dets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erk�nnande av<br/>yrkeskvalifikationer</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft23">1, senast �ndrat genom kommissionens f�rordning (EU)</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">nr 13/2011</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft23">2, n�r det g�ller att utf�rda utbildningsbevis och andra handlingar</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�r utbildningar inom yrkesh�gskolan och de utbildningar inom yrkesh�g-<br/>skolan som bedrivs som uppdragsutbildningar.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Andra uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:847px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:847px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. svara f�r uppf�ljning av anv�ndningen av statligt st�d och annan upp-</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ljning inom sitt ansvarsomr�de,</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. informera och sprida kunskap om yrkesh�gskolan och det samlade</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">utbudet av utbildningar inom yrkesh�gskolan,</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. vara den nationella samordningspunkten f�r den europeiska referens-</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ramen f�r kvalifikationer f�r livsl�ngt l�rande, European Qualifications<br/>Framework (EQF), och</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">2 EUT L 59, 4.3.2011, s. 4 (Celex 32011R0213).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:1162</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. vara personuppgiftsansvarig f�r behandling av personuppgifter i sin</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Arbetets bedrivande</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska integrera ett j�mst�lldhetsperspektiv och perspekti-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">vet m�nskliga r�ttigheter i sin verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten leds av en myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid myndigheten finns ett insynsr�d som best�r av h�gst nio leda-</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">m�ter.</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>S�rskilda organ</b></p> <p style="position:absolute;top:469px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:469px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Inom myndigheten finns ett r�dgivande organ som ben�mns Yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">h�gskolans arbetsmarknadsr�d. Det r�dgivande organet ska bist� myndig-<br/>heten med information om</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. vilka nya kvalifikationer som kommer att efterfr�gas inom nuvarande</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">yrkesomr�den,</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. vilka nya yrkesomr�den som �r under utveckling och vilka kvalifikatio-</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ner som kommer att efterfr�gas inom dessa, och</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. vilka kvalifikationer som inte l�ngre kommer att efterfr�gas p� arbets-</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">marknaden.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">R�det best�r av myndighetschefen, som �r ordf�rande, och h�gst sex</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">andra ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:716px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:716px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:751px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Ledam�terna i Yrkesh�gskolans arbetsmarknadsr�d utses av myndig-</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">heten efter samr�d med f�retr�dare f�r ber�rda myndigheter och organisatio-<br/>ner. Ledam�terna utses f�r en tid av l�ngst tre �r.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:857px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:857px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid myndigheten finns en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Till�mpligheten av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:928px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:928px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">(1987:1101) och internrevisionsf�rordningen (2006:1228).</p> <p style="position:absolute;top:991px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska ta ut avgifter av en utbildningsanordnare som bedri-</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">ver utbildning inom yrkesh�gskolan som uppdragsutbildning. Avgifterna<br/>ska tas ut f�r</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:1162</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft42">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. studiedokumentation och administration f�r uppdragsutbildningen med</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">3 000 kronor per utbildningsintag, och</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. tillsyn �ver och uppf�ljning av uppdragsutbildning som endast i mindre</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">omfattning �r integrerad i en utbildning inom yrkesh�gskolan med<br/>23 000 kronor per �rende.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �ver-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">klagande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut enligt 18 �<br/>f�r dock inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">(2009:279) med instruktion f�r Myndigheten f�r yrkesh�gskolan ska upph�-<br/>ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. Det som anges i denna f�rordning om yrkesh�gskolan eller utbildningar</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">inom yrkesh�gskolan ska �ven g�lla f�r s�dan kvalificerad yrkesutbildning<br/>som avses i punkterna 2 och 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelser-<br/>na till lagen (2009:128) om yrkesh�gskolan och i punkterna 2 och 3 i ikraft-<br/>tr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�rordningen (2009:131) om<br/>utbildning inom yrkesh�gskolan som uppdragsutbildning, med undantag av<br/>2 � 14 och 9 � 2 denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">NYAMKO SABUNI</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft44">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Myndigheten f�r
yrkesh�gskolan;

utf�rdad den 17 november 2011.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 �

Myndigheten f�r yrkesh�gskolan �r f�rvaltningsmyndighet f�r yrkes-

h�gskolan. Myndigheten ska verka f�r att behoven av eftergymnasial yrkes-
utbildning, som inte �r utbildning enligt h�gskolelagen (1992:1434) eller
kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillst�nd att utf�rda
vissa examina, tillgodoses.

Myndigheten har �ven andra uppgifter som f�ljer av denna f�rordning

eller av andra f�reskrifter eller s�rskilda beslut.

Utbildning

2 �

Myndigheten ska

1. besluta om vilka utbildningar som ska ing� i yrkesh�gskolan enligt

f�rordningen (2009:130) om yrkesh�gskolan,

2. pr�va fr�gor om statsbidrag eller s�rskilda medel enligt f�rordningen

om yrkesh�gskolan,

3. p� det s�tt som anges i 6 kap. 1 � f�rordningen om yrkesh�gskolan

svara f�r s�dana f�rs�kringar som anges d�r,

4. analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkesh�g-

skolan,

5. svara f�r ett register �ver uppgifter om de studerande i utbildningarna

inom yrkesh�gskolan och i de utbildningar inom yrkesh�gskolan som
bedrivs som uppdragsutbildningar samt de studerandes studieresultat, betyg
och examina, och

6. pr�va fr�gor om statligt st�d enligt f�rordningen (2000:521) om statligt

st�d till kompletterande utbildningar.

3 �

Myndigheten ska fr�mja utvecklingen av utbildningarna inom yrkes-

h�gskolan och utbildningarnas kvalitet.

SFS 2011:1162

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2011

background image

2

SFS 2011:1162

Tillsyn och kvalitetsgranskning

4 �

Myndigheten ska

1. ha tillsyn �ver utbildningarna inom yrkesh�gskolan och de utbildningar

inom yrkesh�gskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar, och

2. granska kvaliteten i utbildningarna inom yrkesh�gskolan och i de

utbildningar inom yrkesh�gskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar
samt utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete.

I 21 � f�rordningen (2000:521) om statligt st�d till kompletterande utbild-

ningar finns best�mmelser om myndighetens tillsynsansvar n�r det g�ller
s�dana utbildningar.

Den tillsyn som ut�vas l�pande och kvalitetsgranskningen ska genom-

f�ras med utg�ngspunkt i en behovsanalys.

5 �

Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete

med tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten ska l�mna en redovisning
av resultaten till de granskade verksamheterna.

Validering och bed�mning av eftergymnasiala yrkesutbildningar

6 �

Myndigheten ska ansvara f�r att samordna och st�dja en nationell

struktur f�r validering samt i samverkan med ber�rda myndigheter fr�mja
utbildningsv�sendets och branschernas medverkan n�r strategier, metoder
och information inom valideringsomr�det utvecklas.

7 �

Myndigheten ska ansvara f�r bed�mning av utl�ndska eftergymnasiala

yrkesutbildningar som inte motsvarar utbildningar enligt h�gskolelagen
(1992:1434) eller utbildningar som kan leda fram till en examen enligt lagen
(1993:792) om tillst�nd att utf�rda vissa examina.

8 �

Myndigheten ska vara beh�rig myndighet enligt Europaparlamentets

och r�dets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erk�nnande av
yrkeskvalifikationer

1, senast �ndrat genom kommissionens f�rordning (EU)

nr 13/2011

2, n�r det g�ller att utf�rda utbildningsbevis och andra handlingar

f�r utbildningar inom yrkesh�gskolan och de utbildningar inom yrkesh�g-
skolan som bedrivs som uppdragsutbildningar.

Andra uppgifter

9 �

Myndigheten ska

1. svara f�r uppf�ljning av anv�ndningen av statligt st�d och annan upp-

f�ljning inom sitt ansvarsomr�de,

2. informera och sprida kunskap om yrkesh�gskolan och det samlade

utbudet av utbildningar inom yrkesh�gskolan,

3. vara den nationella samordningspunkten f�r den europeiska referens-

ramen f�r kvalifikationer f�r livsl�ngt l�rande, European Qualifications
Framework (EQF), och

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 59, 4.3.2011, s. 4 (Celex 32011R0213).

background image

3

SFS 2011:1162

4. vara personuppgiftsansvarig f�r behandling av personuppgifter i sin

verksamhet.

Arbetets bedrivande

10 �

Myndigheten ska integrera ett j�mst�lldhetsperspektiv och perspekti-

vet m�nskliga r�ttigheter i sin verksamhet.

Ledning

11 �

Myndigheten leds av en myndighetschef.

12 �

Vid myndigheten finns ett insynsr�d som best�r av h�gst nio leda-

m�ter.

S�rskilda organ

13 �

Inom myndigheten finns ett r�dgivande organ som ben�mns Yrkes-

h�gskolans arbetsmarknadsr�d. Det r�dgivande organet ska bist� myndig-
heten med information om

1. vilka nya kvalifikationer som kommer att efterfr�gas inom nuvarande

yrkesomr�den,

2. vilka nya yrkesomr�den som �r under utveckling och vilka kvalifikatio-

ner som kommer att efterfr�gas inom dessa, och

3. vilka kvalifikationer som inte l�ngre kommer att efterfr�gas p� arbets-

marknaden.

R�det best�r av myndighetschefen, som �r ordf�rande, och h�gst sex

andra ledam�ter.

Anst�llningar och uppdrag

14 �

Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

15 �

Ledam�terna i Yrkesh�gskolans arbetsmarknadsr�d utses av myndig-

heten efter samr�d med f�retr�dare f�r ber�rda myndigheter och organisatio-
ner. Ledam�terna utses f�r en tid av l�ngst tre �r.

Personalansvarsn�mnd

16 �

Vid myndigheten finns en personalansvarsn�mnd.

Till�mpligheten av vissa f�rordningar

17 �

Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen

(1987:1101) och internrevisionsf�rordningen (2006:1228).

Avgifter

18 �

Myndigheten ska ta ut avgifter av en utbildningsanordnare som bedri-

ver utbildning inom yrkesh�gskolan som uppdragsutbildning. Avgifterna
ska tas ut f�r

background image

4

SFS 2011:1162

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

1. studiedokumentation och administration f�r uppdragsutbildningen med

3 000 kronor per utbildningsintag, och

2. tillsyn �ver och uppf�ljning av uppdragsutbildning som endast i mindre

omfattning �r integrerad i en utbildning inom yrkesh�gskolan med
23 000 kronor per �rende.

�verklagande

19 �

I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �ver-

klagande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut enligt 18 �
f�r dock inte �verklagas.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012, d� f�rordningen

(2009:279) med instruktion f�r Myndigheten f�r yrkesh�gskolan ska upph�-
ra att g�lla.

2. Det som anges i denna f�rordning om yrkesh�gskolan eller utbildningar

inom yrkesh�gskolan ska �ven g�lla f�r s�dan kvalificerad yrkesutbildning
som avses i punkterna 2 och 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelser-
na till lagen (2009:128) om yrkesh�gskolan och i punkterna 2 och 3 i ikraft-
tr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�rordningen (2009:131) om
utbildning inom yrkesh�gskolan som uppdragsutbildning, med undantag av
2 � 14 och 9 � 2 denna f�rordning.

P� regeringens v�gnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

;