SFS 2011:1172 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

111172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.