SFS 2011:1173 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

111173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.