SFS 2011:1175 Lag om ändring i lagen (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

111175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.