SFS 2011:1181 Förordning om utprövning av ämnesprov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i grundskolan, specialskolan och sameskolan

111181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utprövning av ämnesprov i naturorienterande
och samhällsorienterande ämnen i grundskolan,
specialskolan och sameskolan;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I grundskolan, specialskolan och sameskolan ska utprövning av

ämnesprov i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen genomföras
enligt denna förordning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmän för

utbildning i dessa skolformer att delta i utprövningen.

2 §

Under 2013 ska utprövning genomföras av ämnesprov i

1. biologi, fysik och kemi i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan och i

årskurs 7 i specialskolan, och

2. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i årskurs 6

och 9 i grundskolan, i årskurs 6 i sameskolan och i årskurs 7 och 10 i special-
skolan.

3 §

Ämnesprov som avses i denna förordning behöver inte beaktas vid

betygssättning.

4 §

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om utprövning av

ämnesprov enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012 och gäller till och med

den 31 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:1181

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011