SFS 2011:1182 Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

111182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.