SFS 2011:1185 Förordning om ändring i förordningen (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen;

111185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.