SFS 2011:1187 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik

111187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1994:1120) om <br/>ers�ttning f�r sjukgymnastik;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 december 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4, 5, 67 a, 9 och 11 �� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:1120) om ers�ttning f�r sjukgymnastik ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r annan sjukgymnastisk behandling �n s�dan som anges i 6 och 7 ��</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">l�mnas normalarvode med h�gst de belopp som anges i tabellen. Normal-<br/>arvode l�mnas under f�ruts�ttning att </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. sjukgymnastikers�ttning till en sjukgymnast och vikarie i dennes verk-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">samhet sammanlagt under ett kalender�r inte �verstiger det belopp f�r sam-<br/>manlagt mottaget arvode som anges i tabellen, och</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. sjukgymnastens behandling i direkt kontakt med patienterna i genom-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">snitt per kalenderm�nad uppg�r till minst 25 minuter per bes�k f�r arvodes-<br/>kategori A och till minst 20 minuter per bes�k f�r arvodeskategori B.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:754px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Om sjukgymnastikers�ttning till en sjukgymnast och vikarie i dennes</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">verksamhet sammanlagt under ett kalender�r �verstiger sammanlagt mot-<br/>taget arvode enligt 4 �, l�mnas reducerat normalarvode f�r samma �tg�rder<br/>med h�gst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode l�mnas<br/>under f�ruts�ttning att summan av l�mnat arvode till en sjukgymnast och<br/>vikarie i dennes verksamhet under kalender�ret inte �verstiger det ers�tt-<br/>ningstak som anges i tabellen.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2010:1645.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft10">Normalarvode</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:478px;white-space:nowrap" class="ft10">Sammanlagt mottaget</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft10">kronor</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:478px;white-space:nowrap" class="ft10">arvode kronor</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Arvodeskategori A</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft10">323</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:478px;white-space:nowrap" class="ft10"> 828 120</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Arvodeskategori B</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft10">323</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:478px;white-space:nowrap" class="ft10">1 153 530</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2010:1645.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:1187</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1187</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:275px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r enklare unders�kningar och behandlingar, s�som enbart kondi-</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">tionstest, efterkontroll, apparatbehandling eller mindre omfattande tejpning<br/>som utf�rs av sjukgymnasten eller under dennes �verinseende, l�mnas enkelt<br/>arvode med h�gst 102 kronor per patientbes�k. Under de f�ruts�ttningar som<br/>anges i 5 � l�mnas reducerat enkelt arvode med h�gst 41 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r de s�rskilt tids- eller kostnadskr�vande �tg�rder som anges i andra</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">stycket l�mnas s�rskilt arvode med h�gst 847 kronor f�r arvodeskategori A<br/>och h�gst 744 kronor f�r arvodeskategori B. S�rskilt arvode l�mnas under<br/>f�ruts�ttning att den tid som g�r �t f�r denna �tg�rd i direkt kontakt med<br/>patienten i genomsnitt �verstiger 50 minuter per bes�k under en kalender-<br/>m�nad f�r arvodeskategori A och 40 minuter per bes�k under en kalender-<br/>m�nad f�r arvodeskategori B.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">S�rskilt arvode l�mnas f�r specifika insatser till<br/>1. patienter med psykisk oh�lsa eller psykosomatiska problem,<br/>2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller i cirkula-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tionssystemet,</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,<br/>4. patienter med sm�rttillst�nd eller funktionshinder p� grund av reuma-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tisk sjukdom,</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">5. patienter med skador eller sjukdomar i r�relsesystemet,<br/>6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och<br/>7. �ldre med �ldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:699px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft20">Om sjukgymnastikers�ttning till en sjukgymnast eller vikarie i den-</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">nes verksamhet sammanlagt under ett kalender�r �verstiger sammanlagt<br/>mottaget arvode enligt 4 �, l�mnas reducerat s�rskilt arvode f�r de �tg�rder<br/>som anges i 7 � med h�gst 594 kronor f�r arvodeskategori A och h�gst<br/>522 kronor f�r arvodeskategori B. Reducerat s�rskilt arvode l�mnas under<br/>f�ruts�ttning att summan av l�mnat arvode till sjukgymnasten och vikarien<br/>under kalender�ret inte �verstiger det ers�ttningstak som anges i 5 �.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:840px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid behandling i grupp, d�r sjukgymnastens behandlingsprogram</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">riktar sig till samtliga patienter i gruppen, vilka �r i behov av samma typ av<br/>behandling, l�mnas enkelt arvode med 153 kronor f�r varje patient obero-<br/>ende av antalet patienter i gruppen. Under de f�ruts�ttningar som anges i 5 �<br/>l�mnas reducerat enkelt arvode med h�gst 61 kronor f�r varje patient.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:445px;white-space:nowrap" class="ft20">Reducerat normal-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft20">Ers�ttningstak</p> <p style="position:absolute;top:188px;left:445px;white-space:nowrap" class="ft20">arvode kronor</p> <p style="position:absolute;top:188px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft20">kronor</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Arvodeskategori A</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:445px;white-space:nowrap" class="ft20">163</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft20">1 029 340</p> <p style="position:absolute;top:239px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Arvodeskategori B</p> <p style="position:absolute;top:239px;left:445px;white-space:nowrap" class="ft20">163</p> <p style="position:absolute;top:239px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft20">1 451 740</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2006:1262.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2009:1380.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2009:1380.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2006:1262.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:1187</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Till en sjukgymnast som har sin verksamhet inom ett s�rskilt st�d-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">omr�de l�mnas till�ggsarvode med 61 kronor f�r behandlingsm�ssigt moti-<br/>verade hembes�k. Om flera personer ges sjukgymnastik vid ett bes�k l�mnas<br/>h�gst tv� till�ggsarvoden. F�r telefonkonsultationer l�mnas till en s�dan<br/>sjukgymnast ers�ttning med 26 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r sjukgymnastisk behandling som</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">har l�mnats f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft36">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2009:82.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft40">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1994:1120) om
ers�ttning f�r sjukgymnastik;

utf�rdad den 1 december 2011.

Regeringen f�reskriver att 4, 5, 67 a, 9 och 11 �� f�rordningen

(1994:1120) om ers�ttning f�r sjukgymnastik ska ha f�ljande lydelse.

4 �

1

F�r annan sjukgymnastisk behandling �n s�dan som anges i 6 och 7 ��

l�mnas normalarvode med h�gst de belopp som anges i tabellen. Normal-
arvode l�mnas under f�ruts�ttning att

1. sjukgymnastikers�ttning till en sjukgymnast och vikarie i dennes verk-

samhet sammanlagt under ett kalender�r inte �verstiger det belopp f�r sam-
manlagt mottaget arvode som anges i tabellen, och

2. sjukgymnastens behandling i direkt kontakt med patienterna i genom-

snitt per kalenderm�nad uppg�r till minst 25 minuter per bes�k f�r arvodes-
kategori A och till minst 20 minuter per bes�k f�r arvodeskategori B.

5 �

2

Om sjukgymnastikers�ttning till en sjukgymnast och vikarie i dennes

verksamhet sammanlagt under ett kalender�r �verstiger sammanlagt mot-
taget arvode enligt 4 �, l�mnas reducerat normalarvode f�r samma �tg�rder
med h�gst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode l�mnas
under f�ruts�ttning att summan av l�mnat arvode till en sjukgymnast och
vikarie i dennes verksamhet under kalender�ret inte �verstiger det ers�tt-
ningstak som anges i tabellen.

1 Senaste lydelse 2010:1645.

Normalarvode

Sammanlagt mottaget

kronor

arvode kronor

Arvodeskategori A

323

828 120

Arvodeskategori B

323

1 153 530

2 Senaste lydelse 2010:1645.

SFS 2011:1187

Utkom fr�n trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1187

6 �

3

F�r enklare unders�kningar och behandlingar, s�som enbart kondi-

tionstest, efterkontroll, apparatbehandling eller mindre omfattande tejpning
som utf�rs av sjukgymnasten eller under dennes �verinseende, l�mnas enkelt
arvode med h�gst 102 kronor per patientbes�k. Under de f�ruts�ttningar som
anges i 5 � l�mnas reducerat enkelt arvode med h�gst 41 kronor.

7 �

4

F�r de s�rskilt tids- eller kostnadskr�vande �tg�rder som anges i andra

stycket l�mnas s�rskilt arvode med h�gst 847 kronor f�r arvodeskategori A
och h�gst 744 kronor f�r arvodeskategori B. S�rskilt arvode l�mnas under
f�ruts�ttning att den tid som g�r �t f�r denna �tg�rd i direkt kontakt med
patienten i genomsnitt �verstiger 50 minuter per bes�k under en kalender-
m�nad f�r arvodeskategori A och 40 minuter per bes�k under en kalender-
m�nad f�r arvodeskategori B.

S�rskilt arvode l�mnas f�r specifika insatser till
1. patienter med psykisk oh�lsa eller psykosomatiska problem,
2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller i cirkula-

tionssystemet,

3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
4. patienter med sm�rttillst�nd eller funktionshinder p� grund av reuma-

tisk sjukdom,

5. patienter med skador eller sjukdomar i r�relsesystemet,
6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och
7. �ldre med �ldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder.

7 a �

5

Om sjukgymnastikers�ttning till en sjukgymnast eller vikarie i den-

nes verksamhet sammanlagt under ett kalender�r �verstiger sammanlagt
mottaget arvode enligt 4 �, l�mnas reducerat s�rskilt arvode f�r de �tg�rder
som anges i 7 � med h�gst 594 kronor f�r arvodeskategori A och h�gst
522 kronor f�r arvodeskategori B. Reducerat s�rskilt arvode l�mnas under
f�ruts�ttning att summan av l�mnat arvode till sjukgymnasten och vikarien
under kalender�ret inte �verstiger det ers�ttningstak som anges i 5 �.

9 �

6

Vid behandling i grupp, d�r sjukgymnastens behandlingsprogram

riktar sig till samtliga patienter i gruppen, vilka �r i behov av samma typ av
behandling, l�mnas enkelt arvode med 153 kronor f�r varje patient obero-
ende av antalet patienter i gruppen. Under de f�ruts�ttningar som anges i 5 �
l�mnas reducerat enkelt arvode med h�gst 61 kronor f�r varje patient.

Reducerat normal-

Ers�ttningstak

arvode kronor

kronor

Arvodeskategori A

163

1 029 340

Arvodeskategori B

163

1 451 740

3 Senaste lydelse 2006:1262.

4 Senaste lydelse 2009:1380.

5 Senaste lydelse 2009:1380.

6 Senaste lydelse 2006:1262.

background image

3

SFS 2011:1187

11 �

7

Till en sjukgymnast som har sin verksamhet inom ett s�rskilt st�d-

omr�de l�mnas till�ggsarvode med 61 kronor f�r behandlingsm�ssigt moti-
verade hembes�k. Om flera personer ges sjukgymnastik vid ett bes�k l�mnas
h�gst tv� till�ggsarvoden. F�r telefonkonsultationer l�mnas till en s�dan
sjukgymnast ers�ttning med 26 kronor.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r sjukgymnastisk behandling som

har l�mnats f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2009:82.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;