SFS 2011:1190 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

111190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.