SFS 2011:1193 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

111193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.