SFS 2011:1195 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

111195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.