SFS 2011:1196 Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

111196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.