SFS 2011:1198 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

111198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.