SFS 2011:1199 Förordning om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

111199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2000:338) om <br/>biocidprodukter;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 december 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 49 a � f�rordningen (2000:338) om biocid-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">produkter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>49 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om spridning av biocidprodukter fr�n luftfartyg f�r Natur-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">v�rdsverket i det enskilda fallet ge dispens fr�n f�rbudet i 14 kap. 7 � f�rsta<br/>stycket milj�balken, om det finns synnerliga sk�l. Innan Naturv�rdsverket<br/>ger en s�dan dispens, ska verket samr�da med Kemikalieinspektionen, Havs-<br/>och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En dispens ska f�renas med de villkor som beh�vs fr�n h�lso- och milj�-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skyddssynpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA EK</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2008:258.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:1199</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2000:338) om
biocidprodukter;

utf�rdad den 1 december 2011.

Regeringen f�reskriver att 49 a � f�rordningen (2000:338) om biocid-

produkter ska ha f�ljande lydelse.

49 a �

1

I fr�ga om spridning av biocidprodukter fr�n luftfartyg f�r Natur-

v�rdsverket i det enskilda fallet ge dispens fr�n f�rbudet i 14 kap. 7 � f�rsta
stycket milj�balken, om det finns synnerliga sk�l. Innan Naturv�rdsverket
ger en s�dan dispens, ska verket samr�da med Kemikalieinspektionen, Havs-
och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen.

En dispens ska f�renas med de villkor som beh�vs fr�n h�lso- och milj�-

skyddssynpunkt.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.

P� regeringens v�gnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse 2008:258.

SFS 2011:1199

Utkom fr�n trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;