SFS 2011:1206 Förordning om föreskrifter rörande en polismans rätt att besluta om förverkande

111206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om föreskrifter rörande en polismans rätt att
besluta om förverkande;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om en polismans rätt

att besluta om förverkande enligt 3 § lagen (1986:1009) om förfarandet i
vissa fall vid förverkande m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:1206

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011