SFS 2011:1442 Förordning om upphävande av förordningen (1983:477) om kupongskatt för person med hemvist i Tunisien, m.m.

111442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1983:477) om
kupongskatt för person med hemvist i Tunisien,
m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (1983:477) om kupongskatt för

person med hemvist i Tunisien, m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av
2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

SFS 2011:1442

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011