SFS 2011:1504 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1207) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

111504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:1207) om
ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1207) om ändring i lagen

(2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska träda i kraft den
1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:1504

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011