SFS 2011:1506 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1209) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

111506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:1209) om ändring
i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1209) om ändring i utlänningsla-

gen (2005:716) ska träda i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:1506

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011