SFS 2011:1507 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1210) om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare

111507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:1210) om ändring
i lagen (2005:754) om transitering av
tredjelandsmedborgare;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1210) om ändring i lagen

(2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare ska träda i kraft den
1 januari 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:1507

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011