SFS 2011:1508 Förordning om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism;

111508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.