SFS 2011:1526 Förordning om tillämpning av vissa bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg

111526.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillämpning av vissa bestämmelser om rätten att
behålla sjukpenning i särskilda fall,
rehabiliteringspenning i särskilda fall och
boendetillägg;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

En försäkrad som är arbetslös ska anses stå till arbetsmarknadens för-

fogande enligt 28 a kap. 18 § första stycket 3, 31 a kap. 13 § första stycket 3
eller 103 c kap. 9 § 3 socialförsäkringsbalken när han eller hon

1. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,
2. är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot minst

en fjärdedel av ett heltidsarbete, och

3. aktivt söker sådant arbete som avses i 2.
Med heltidsarbete i första stycket 2 avses ett arbete om 40 timmar per

vecka.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1526

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011