SFS 2011:1546 Förordning om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

111546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.