SFS 2011:1549 Förordning om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

111549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:780) med
instruktion för Skatteverket;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:780) med instruktion

för Skatteverket ska ha följande lydelse.

5 §

Skatteverket ska samverka med Kronofogdemyndigheten avseende

gemensamt utnyttjande av administrativt och tekniskt stöd inom Skatte-
verket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2011:1549

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011